Er waren enkele dagen met aardige landtrek. Op die dagen werd er geteld bij De Nolle. Highlights op 16 okt waren een Buidelmees, 10 Appelvinken en 3 Europese Kanaries (PW, RS, TL). Op 18 okt wederom een Buidelmees, een Grote Pieper, 12 Appelvinken, een Europese Kanarie en een IJsgors (MK). Duidelijk de beste dag was 19 okt, met naast een heel dik dagrecord Grote Zilverreigers (zie hieronder) de volgende soorten en aantallen: 1335 Aalscholvers, 3 Beflijsters, 26390 Koperwieken, een Grote Pieper, een Siberische Boompieper, een prachtig dagrecord Appelvinken (115 ex), 18 Kruisbekken, 6 Europese Kanaries en een vermoedelijke Dwerggors (div).

Ook op Westkapelle viel genoeg te genieten. Op 22 t/m 25 okt werd er bij gebrek aan topcondities slechts enkele uurtjes over zee gekeken. Op die dagen werden in totaal genoteerd: 2 Parelduikers, een Roodhalsfuut, 5 Grote Zee-eenden, 4 Noordse Pijlstormvogels, 2 Grauwe Pijlstormvogels, 6 Vale Stormvogeltjes, 6 Rosse Franjepoten, 22 Grote Jagers, 6 Middelste Jagers, 17 Kleine Jagers, 8 Alken en een Velduil.

Op 27 okt waren de omstandigheden redelijk goed. Het lijstje van 8.00u tot 14.30u (NNW5): 8 Toppers, een IJsduiker, 5 Vale Stormvogeltjes, 4 Rosse Franjepoten, 8 Grote Jagers, 2 Middelste Jagers, 8 Kleine Jagers, een Kleinste Jager en 5 Alken. Op papier was er ook weinig mis met de wind voor goede zeetrek op 28 okt (WNW 5). Er werd de hele dag geteld, maar toch viel de oogst wat tegen: een Witbuikrotgans, 14 Parelduikers, 2 IJsduikers, een Vaal Stormvogeltje, 2 Noordse Stormvogels, 9 Grote Jagers, een Middelste Jager, 10 Kleine Jagers, 5 Alken en een Smelleken. De beste dag was 29 okt (NNW6). De hoogtepunten van die dag: een Witbuikrotgans, een Grote Zee-eend, twee Parelduikers, 2 Stormvogeltjes, 29 Vale Stormvogeltjes, een Noordse Stormvogel, een Roodhalsfuut, een IJseend, 8 Rosse Franjepoten, 14 Grote Jagers, 11 Kleine Jagers, vier Alken en een Smelleken.

Het blijft een bijzonder najaar voor Grote Zilverreigers. Op 19 okt werd bij telpost De Vulkaan, Den Haag, het Nederlands trektelpost record verpulverd tot 205 ex (was nog maar enkele dagen 98 ex). Diezelfde dag werden er tot 14.00u ook 84 ex genoteerd op De Nolle (div), terwijl daar tussen 11 en 12 uur twee grote groepen van 24 ex en 22 ex die langs Westkapelle vlogen niet werden gezien (PM, Claus Rüffler). ’s Middags vlogen er nog zeker 12 ex verspreid over Walcheren naar zuidwest en aan het begin van de avond waren niet minder dan 29 ex aanwezig op een weiland langs de Schellachseweg ten noorden van Schellach. Daarmee komt het minimumaantal Grote Zilverreigers dat deze dag op Walcheren werd gezien op 171 vogels! Op 18 okt was opeens weer een Koereiger aanwezig in het Zandvoortweggebied (Piet Andeweg, Thomas Jung). Op verschillende dagen werd weer een onvolwassen Kuifaalscholver gezien langs de zeedijk bij Ritthem (LZ).

In deze periode werden tenminste zes doortrekkende Blauwe Kiekendieven gemeld (div). Een mogelijke juveniele Steppekiekendief die op 16 okt vanaf de begraafplaats van Westkapelle werd gezien, kon helaas niet met zekerheid op naam worden gebracht (JW). In totaal werden drie Smellekens gemeld (div).

Late Kleine Strandlopers waren nog aanwezig in het Noordervroon op 23 okt (2 ex, div) en 27 okt (1 ex, TL). Op 27 okt werd kort een vliegende Gestreepte Strandloper waargenomen in het Zandvoortweggebied (MK). Drie Bokjes werden door een tractor opgejaagd uit een akker langs de rondweg van Koudekerke op 27 okt (MP). Een Rosse Franjepoot die in de ochtend van 22 okt kort voor de zeedijk van Westkapelle aanwezig was (CM), vloog daarna het Noordervroon in. Vervolgens bleef de vogel daar in elk geval t/m 29 okt aanwezig (div). Verrassend was de ontdekking van een Rosse Franjepoot in een plasje langs de Zandvoortweg op 24 okt (Peter Oosten). De vogel bleef in elk geval t/m 29 okt aanwezig (div). Het is de eerste keer dat deze soort op het ‘platte van Walcheren’ werd vastgesteld.

Rosse Franjepoot, Zandvoortweggebied, 27 oktober 2017. Foto: Marcel Klootwijk.

Op 17 okt stonden tien Pontische Meeuwen op de zeedijk van Westkapelle (PW). Er werd op drie dagen een goede kandidaat Baltische Mantelmeeuw gemeld op de zeedijk van Westkapelle (div), maar allemaal zonder ring. De Zwarte Stern die al langer in het Noordervroon verbleef werd daar op 16 en 17 okt ook nog gemeld (div).

Zwartkopmeeuw, zeedijk Westkapelle, 23 oktober 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 19 okt vloog een Velduil over de zeedijk van Westkapelle (PM). In de bossen achter kasteel Westhove bij Domburg, werd op 18 okt weer een Kleine Bonte Specht gehoord (JW). Op 18 okt vlogen twee Grote Piepers over het puinpad van Westkapelle naar zuid (JW). Op 17 okt werden vier Waterpiepers gezien in het Noordervroon (RvT). Daarnaast vlogen op verschillende dagen in totaal 4 ex langs De Nolle (div). Leuk waren de twee Strandleeuweriken die op 27 okt kort aanwezig waren in het Noordervroon (RS). Een Beflijster viel op 27 okt in langs het puinpad van Westkapelle (TL).

Bladkoninkjes werden gemeld bij de eendenkooi in het westelijk deel van Oranjezon op 17 okt (KL), in een tuin in de wijk Klarenbeek, Middelburg op 21 okt (MB) en op de begraafplaats van Westkapelle op 21 okt (TL) en 27 okt (JW). Drie Kleine Barmsijzen waren op 16 okt aanwezig bij Fort Rammekens (CO, PdP). Op 20 okt (JW) en 21 okt (CB, JK) was een Europese Kanarie ter plaatse in de struiken langs het puinpad van Westkapelle. Op 27 okt trokken steeds verschillende vogels over het puinpad (TL), het opslagterrein (MP) en het Noordervroon (JW).

Keep, Ritthem, 17 oktober 2017. Foto: Corine Osté.

In de voormalige ijsbaan van Westkapelle werden tot 18 okt nog maximaal 23 Baardmannetjes gezien (div). Bij Fort Rammekens waren op 16 okt ook twee vogels aanwezig (CO, PdP, TB). In de haag langs de K. de Vosweg in het Noordervroon waren op 18 okt 4 ex kort ter plaatse (RS). Leuk was een groepje van 19 Baardmannetjes dat diezelfde dag even aanwezig was in een rietveldje langs de Brigdamseweg, Middelburg (JW).

IJsgorzen vlogen op 18 okt over Oranjezon (JW) en over het Biggekerkse bos (RS). Op 20 okt was er eentje ter plaatse op de zeedijk van Westkapelle (Tanja Kamann). Op 21 en 22 okt werden hier zelfs 2 ex gezien (div) en daarna op 23 en 24 okt weer één (div). Een Sneeuwgors vloog op 16 okt roepend over opslagterrein Erica, Westkapelle (JW). Nog een vogel was op 28 okt ter plaatse op de zeedijk van Westkapelle (Simon Molenaar).

IJsgors, zeedijk Westkapelle, 21 oktober 2017. Foto: Marten Peene.

Waarnemers: Piet Andeweg, Corstiaan Beeke (CB), Matthijs Broere (MB), Tirzah Brusse (TB), Thomas Jung, Tanja Kamann, Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Karel Leeftink (KL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Cor Moens (CM), Simon Molenaar, Peter Oosten, Corine Osté (CO), Mayro Pattikawa (MP), Piet de Poorter (PdP), Claus Rüffler, Rob Sponselee (RS), Robert van Tiel (RvT), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).