Tussen 21 en 27 mei werd een mannetje Zomertaling gezien in het Noordervroon (div) en op 22 mei 2 ex en 25 mei 1 ex in het Zandvoortweggebied (AvG, BdR / JW). In totaal werden 8 Wespendieven gemeld (div). Op 15 mei werd een individueel herkenbare Zwarte Wouw eerst bij Hoogelande en later bij Dishoek gezien (JS / AvG). Een overtrekkende fraaie 2kj Grauwe Kiekendief werd op 17 mei door LZ gefotografeerd vanuit de tuin in de Mortiere, Middelburg. Blauwe Kiekendieven (vrouwkleed) werden gezien bij Schellach op 18 en 22 mei (PR), in Oranjezon op 21 en 22 mei (PR / BW) en op 22 mei vloog een adult mannetje over de Schoneweg bij Westkapelle (JB, RS). Op 24 mei trok een Visarend over het Noordervroon (Hennie Wien).

Heel opmerkelijk was de waarneming van een 3kj Kraanvogel in het zuidelijk deel van het Zandvoortweggebied op 22 mei (AvG, CB, PW). Dit was vermoedelijk de vogel die eerder tot 8 mei werd gezien langs de Noorddorpseweg en daarna leek te zijn vertrokken. Zoals wel vaker werden in de tweede helft van mei de eerste Kwartels van het jaar op Walcheren gehoord: op 15 mei in de duinen bij Dishoek (AvG) en op 23 mei 3 ex in het noordelijk deel van het Zandvoortweggebied (div).

Waterral, Noordervroon – Westkapelle, 20 mei 2017. Foto: Marten Peene.

Tussen 15 en 22 mei werden maximaal twee Temmincks Strandlopers gezien in het Zandvoortweggebied (div) en op 24 mei (3 ex) en 27 mei (1 ex) in het Noordervroon (div). Kleine Strandlopers bleven schaars met 2 ex in het Zandvoortweggebied op 15 mei (Robert Kwak) en steeds eentje in het Noordervroon op 22 mei (AB), 23 mei (MPe) en 28 mei (TL). Op 22 mei doken op laatstgenoemde locatie drie Krombekstrandlopers op (RS) en op 27 en 28 mei werd hier 1 ex gezien (div). Een fenomeen wat we de laatste jaren wel vaker gezien hebben: op 27 mei foerageerden opeens 65 Zwartkopmeeuwen op een weiland langs de Nieuwlandseweg, noordoost van Ritthem (RS). Vermoedelijk zijn dit vogels van de Hoge Platen.

Een mannetje Rouwkwikstaart werd op 22 en 25 mei gezien in het Noordervroon (Nico Feller, JB). De Cetti’s Zanger van het Nollebos werd daar op 19 en 20 mei gehoord (JB / AvG). Er werden in deze periode op vijf plaatsen tenminste zeven Wielewalen gehoord of gezien (div). Het hoogtepunt van deze periode was absoluut een vrouwtje Roodkopklauwier. Deze zeldzaamheid werd aan het eind van de middag van 21 mei tijdens een hardlooprondje ontdekt door Mariëlle Berkenbosch nabij de kruising Schoneweg / Noordweg, noordoost van Westkapelle. De vogel liet zich daar jagend vanuit de hagen door een man of vijftien tot halverwege de avond bewonderen. De volgende dag was ze spoorloos. Dit was de negende keer dat deze soort op Walcheren werd vastgesteld en al de zesde keer na 2010.

Adult (?) vrouwtje Roodkopklauwier, Westkapelle, 21 mei 2017. Foto: Thomas Luiten.

Iets minder zeldzaam, maar nog altijd bijzonder (zeker in het voorjaar) was de waarneming van een adult vrouwtje Grauwe Klauwier in de Beekshoekpolder op 22 mei (PW e.a.). Ook deze klauwier jaagde vanaf meidoorns en werd de daaropvolgende dag(en) niet meer gezien. Op 20 mei werd een Appelvink gefotografeerd in het Veerse Bos (MPe).

Adult vrouwtje Grauwe Klauwier, Beekshoekpolder, 22 mei 2017. Foto: Lenn van de Zande.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Mariëlle Berkenbosch, Angelique Belfroid (AB), Jos Boot (JB), Nico Feller, Arjen van Gilst (AvG), Robert Kwak, Thomas Luiten (TL), Marten Peene (MPe), Peter Roelse (PR), Bart de Ruiter (BdR), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW), Bert Wetsteijn (BW), Hennie Wien, Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).