Een Kuifaalscholver zwom op 17 nov op het Veerse Meer net ten oosten van Veere (MH, SL). Op 26 nov was een adult ter plaatse op een paalhoofd langs het zuidelijk deel van de zeedijk van Westkapelle (PB). Die dag vloog hier ook een Kuifduiker in noordelijke richting langs (PB). Verrassend was de waarneming van een Roodkeelduiker die op 27 nov overvloog bij de Abeelseweg ten zuiden van Ter Hooge (JW).

Vanaf 19 nov tot in elk geval 27 nov hield een adulte Wilde Zwaan een aantal Knobbelzwanen gezelschap langs de Zwagermanweg bij Hoogelande (BdR e.a.). De twee op midden-Walcheren rondzwervende Casarca’s waren vanaf 24 nov aanwezig in de polder tussen de Mortiere, Middelburg en Oost-Souburg (div). Op 15 nov vloog een Bruine Kiekendief over ten westen van Vrouwenpolder (Erik Blommestijn). Tussen 19 nov en 27 nov werd zevenmaal een Blauwe Kiekendief gezien (div).

patrijs-ritthem-18112016-corine-oste

Patrijzen, Ritthem, 18 november 2016. Foto: Corine Osté.

Een mooi aantal van 50 Bontbekplevieren was op 16 nov aanwezig op de bekende hoogwatervluchtplaats van Drieteenstrandlopers bij de buitenhaven van Vlissingen (FA). Eén van de 240 Bonte Strandlopers in dezelfde groep droeg een kleurring uit Polen. Op 27 nov werd en Oeverloper aan de oever van het Veerse Meer gezien, net noordoost van Veere (Benoît Forget). Een Bokje werd op 27 nov gezien langs de Groeneweg tussen Grijpskerke en Aagtekerke (CB). Op 19 nov, een dag waarop de wind niet eens uit de goede hoek waaide (ZW 4), zwom er opeens een Rosse Franjepoot op zee ter hoogte van het vuurtorentje op de zeedijk van Westkapelle (TK e.a.). Deze bleef hier de rest van de dag aanwezig.

rosse-franjepoot-westkapelle-19112016-tobi-koppejan

Rosse Franjepoot, Westkapelle, 19 november 2016. Foto: Tobi Koppejan.

Op diezelfde 19 nov vloog hier bovendien een 1kj Grote Burgemeester langs (Dick Wassenaar). Verrassend genoeg bleek diezelfde burgemeester drie kwartier later ‘gewoon’ in een groepje meeuwen net ten noorden van de Westkaap te staan (CB). Na enkele minuten vertrok de vogel weer. De volgende morgen werd hoogstwaarschijnlijk dezelfde Grote Burgemeester nogmaals gezien, nu naar noord vliegend langs het noordelijk deel van de zeedijk (JW). Op 20 nov stonden tijdens een zuidwesterstorm onder meer 13 Geelpootmeeuwen en 10 Pontische Meeuwen in het Noordervroon (CB, PW). Een Zwartkopmeeuw werd op 18 nov buitendijks gezien bij de Spuikom van Ritthem (LZ).

grote-burgemeester-2-westkapelle-19112016-corstiaan-beeke

grote-burgemeester-1-westkapelle-19112016-corstiaan-beeke

Grote Burgemeester, 1kj, zeedijk Westkapelle, 19 november 2016. Foto’s: Corstiaan Beeke.

Een Middelste Jager vloog op 20 nov langs Westkapelle (PW). Op 25 nov vloog een Velduil langs de Steenheulweg, Hoogelande (JG). Een dag later werd er een gezien vanaf de Pronkenbrugseweg in het Zandvoortweggebied (MPe). In de bekende slaapboom in Oostkapelle waren op 27 nov weer drie Ransuilen te zien (CB).

Heel opmerkelijk was de aanwezigheid van een volwassen Zomertortel in een flinke groep Turkse Tortels bij Kaasboerderij Schellach vanaf 14 nov (PR e.a.). De vogel werd tot in elk geval tot de 25e gezien. Dit betreft de eerste novemberwaarneming van deze soort op Walcheren en er is ook slechts een handjevol waarnemingen in november in de rest van Nederland. Op verschillende dagen werd weer de Rouwkwikstaart gezien bij de Domburgse Watergang langs de Hoogelandseweg (div).

zomertortel-schellach-25112016-tobi-koppejan

Zomertortel, Schellach, 25 november 2016. Foto: Tobi Koppejan.

Twee Pestvogels werden op 15 nov nog gemeld in Koudekerke (ES) en eentje vloog op 17 nov over bij de Noordweg bij Brigdamme (MB). De late Beflijster die sinds 11 nov aanwezig was langs de Dishoekseweg ten zuiden van Koudekerke werd daar in elk geval op de 19e nog gezien (div). Op 25 nov werd een groepje van acht Kruisbekken gezien in het naaldbos van Oranjezon (JW). Op 15 nov waren drie Sneeuwgorzen aanwezig op de zeedijk van Westkapelle (HR, RS).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Erik Blommestijn, Matthijs Broere (MB), Benoît Forget, Jan Goedbloed (JG), Mark Hoekstein (MH), Tobi Koppejan (TK), Sander Lilipaly (SL), Marten Peene (MPe), Han Reijnhoudt (HR), Peter Roelse (PR), Bart de Ruiter (BdR), Erik Sanders (ES), Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW), Dick Wassenaar (DW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).