Op 14 nov werd er weer een Kuifaalscholver gemeld in de monding van de Sloehaven (Rob Remmerts). De adulte IJsduiker die op 12 nov voor het eerst werd gezien, werd ook van 13 t/m 15 nov elke dag gemeld op zee voor de zeedijk van Westkapelle (div). Parelduikers vlogen zuidwaarts langs Westkapelle op 13 nov (RS) en 18 nov (JK, PB, TL). Op de 18e passeerden hier bovendien twee Roodhalsfuten en een Grote Zee-eend (JK, PB, TL). Een dag later werden verspreid over de dag een Noordse Stormvogel, een Roodhalsfuut, drie Grote Zee-eenden, twee Grote Zaagbekken en drie Kleine Alken bij Westkapelle gezien (div). Op 22 nov werden twee Grote Zee-eenden gezien op het Veerse Meer, ter hoogte van de Haringvreter (MH, MS).

In de vroege ochtend van 15 nov werd iets westelijk van de Veerse Kreken de roep van tenminste één overvliegende Kraanvogel gehoord (Jaap Drijfhout). Op 16 nov werd een winterse Oeverloper gezien langs het Kanaal de Walcheren bij de Schroebrug, Middelburg (MK). Op het Schor van Ritthem werden op 17 nov drie Bokjes ‘opgetrapt’ (LZ). Bijzonder voor Walcheren en vooral wat de datum betreft was een mannetje Strandplevier dat op 19 nov tussen de overtijende Bontbekplevieren op de Oranjedijk stond (TL e.a.). Het beestje werd hier t/m 22 nov dagelijks gezien (div). Een late Kleine Strandloper was op 25 nov aanwezig in het Noordervoon (Luc Bekaert, Henk Nijskens).

Drieteenstrandloper, zeedijk Westkapelle, 13 november 2017. Foto: Lennart Verheuvel.

Paarse Strandloper, zeedijk Westkapelle, 13 november 2017. Foto: Lennart Verheuvel.

Strandplevier, Oranjedijk – Vlissingen, 19 november 2017. Foto: Corine Osté.

Strandplevier, Oranjedijk – Vlissingen, 21 november 2017. Foto: Marten Peene.

Voor de derde keer dit najaar was een Rosse Franjepoot aanwezig in het Noordervroon, nu vanaf 13 tot en met in elk geval 26 nov (PW e.a.). Op 19 nov vloog de 30e ‘trekker’ van dit najaar langs de zeedijk van Westkapelle (CB, TL). Op die datum vloog ook een 2kj Middelste Jager (schaars in dit kleed!) langs (PB, TL). Qua datum wellicht de laatste Visdief op Walcheren ooit foerageerde op 17 nov in de buitenhaven van Vlissingen (LZ). Een Kleine Alk werd op 18 nov ontdekt op de Westkapelsche Kreek (PB, TL e.a.). Dit is wel vaker gebeurd, maar de laatste keer was al weer tien jaar geleden. De vogel bleef de gehele periode aanwezig (div).

Rosse Franjepoot, zeedijk Westkapelle, 18 november 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

Kleine Alk, Westkapelsche Kreek, 19 november 2017. Foto: Kris De Rouck.

Van 13 t/m 15 nov smikkelde een 1kj Pestvogel van de Gelderse roos in de tuin van Terra Maris, Oostkapelle (JTu e.a.). Bijzonder, omdat er dit najaar elders in Nederland nog nauwelijks Pestvogels gezien zijn. Op 13 nov foerageerde een Strandleeuwerik op de zeedijk van Westkapelle (Wynand Koekkoek). Verrassend was de waarneming van een Strandleeuwerik (overvliegend en invallend) in het Zandvoortweggebied op 15 nov (JW). Wellicht de laatste Boerenzwaluw van het jaar vloog op 19 nov langs de doorgaande weg tussen Grijpskerke en Aagtekerke (Robin van der Made).

Pestvogel, Westhove – Oostkapelle, 13 november 2017. Foto: Marcel Klootwijk.

Een late Bladkoning werd op 16 nov gevangen en geringd in het bungalowpark aan de oostrand van Westkapelle (JT). In het rietveldje naast Fort Rammekens waren op 17 nov nog steeds ongeveer 15 Baardmannetjes aanwezig (LZ). Heel bijzonder voor op Walcheren was de Frater die op 17 nov langs telpost De Nolle vloog (PM). Er werden links en rechts wat (Grote en/of Kleine) Barmsijzen gemeld, met onder meer een groep van 14 ex overvliegend in Oranjezon op 17 nov (CO, PdP). Bij Buiten de Veste, Veere, werden op 25 nov zeven Appelvinken gezien (LZ). Tot in elk geval 18 nov werd een wisselend aantal Sneeuwgorzen gemeld op de zeedijk van Westkapelle, met een maximumaantal van 4 ex op 13 nov (LV).

Bladkoning, Westkapelle, 16 november 2017. Foto: Jos Tramper.

Sneeuwgorzen, zeedijk Westkapelle, 13 november 2017. Foto: Lennart Verheuvel.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Luc Bekaert, Jaap Drijfhout, Mark Hoekstein (MH), Marcel Klootwijk (MK), Wynand Koekkoek, Jaap Kolijn (JK), Thomas Luiten (TL), Robin van der Made, Peter Meininger (PM), Henk Nijskens, Corine Osté (CO), Piet de Poorter (PdP), Rob Remmerts, Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Jos Tramper (JT), Jan Tuin (JTu), Lennart Verheuvel (LV), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).