Eigenlijk zou je dit overzicht met één waarneming kunnen afdoen. Op maandagmorgen 12 juni om 10.15u zag TL vanaf de K. Vosweg een heuse SIBERISCHE GIERZWALUW boven het Noordervroon vliegen. Omdat dit de eerste keer zou zijn dat deze soort in Nederland werd vastgesteld, hield Thomas aanvankelijk nog een slag om de arm, maar al snel werd duidelijk dat het er echt een was! De investering van vele uren Gierzwaluwen fotograferen – met name op Breskens – betaalde zich bovendien uit. In nauwelijks vijf minuten tijd wist Thomas een knappe reeks ‘bewijsplaatjes’ te schieten, die aanvaarding door de CDNA een stuk eenvoudiger zullen maken. Zo onverwachts als de vogel opdook, zo snel was hij ook weer verdwenen. De Bijeneter die hier een uurtje later overvloog was voor TL een ‘bijsoort’ en voor GT en PdP een schrale troost.

Siberische Gierzwaluw, Noordervroon – Westkapelle, 12 juni 2017. Foto: Thomas Luiten.

De enige Wespendief van de periode vloog op 20 juni over Dishoek naar zuidwest (ES). Op 20 juni werd een roepende Kwartel gehoord in een tarweveld langs de Veerseweg ten noorden van Arnemuiden (div). Op 21 juni werden niet alleen twee op de grond foeragerende volwassen Steenuilen op de bekende plek bij Nieuw en Sint Joosland gezien, maar ook roepende jongen gehoord (JW).

Tureluur, Zandvoortweggebied, 17 juni 2017. Foto: Marten Peene.

Dwergstern, strand Oranjezon, 12 juni 2017. Foto: Maarten Sluijter.

Een vrouwtje Kleine Bonte Specht werd op 17 juni gezien in het middendeel van Oranjezon (Peter Boelee, Trudie van Wezel). Er waren twee waarnemingen van IJsvogels. Op 16 juni in de Veerse Kreken (TB) en op de 17e in Oranjezon (Peter Boelee, Trudie van Wezel).

Uit de oude doos: Boerenzwaluw, Zandvoortweggebied, 4 juni 2009. Foto: Corstiaan Beeke.

Er waren opmerkelijk genoeg twee nagekomen meldingen van klauwieren in Oranjezon. Eerst werd op 5 juni door een tot nu toe onbekende waarnemer een mannetje Grauwe Klauwier gefotografeerd. Drie dagen later – op 8 juni – werd door Hans Huvers een Roodkopklauwier gefotografeerd in het meest oostelijke deel, net ten noorden van de Beekshoekpolder. Dit betreft het tiende geval van deze soort op Walcheren en opmerkelijk genoeg de derde eenmanswaarneming in dit gebied in vijf jaar tijd.

Roodkopklauwier, Oranjezon, 8 juni 2017. Foto: Hans Huvers.

Tussen 13 en 20 juni waren er diverse waarnemingen van overvliegende Kruisbekken in de duinstrook bij Dishoek, met een maximumaantal van 6 ex op 14 juni (JG). Op 18 juni vlogen er twee over Rammekens (KL).

Waarnemers: Peter Boelee, Tirzah Brusse (TB), Hans Huvers, Karel Leeftink (KL), Thomas Luiten (TL), Piet de Poorter (PdP), Erik Sanders (ES), Gerard Troost (GT), Jaco Walhout (JW), Trudie van Wezel.