Enkele longstayers bleven ook deze periode hangen: de Wilde Zwaan en de Rouwkwikstaart langs de Hoogelandseweg en de Zeearend op verschillende eilanden in het Veerse Meer. Drie Kuifduikers werden op 18 dec gezien aan de binnenzijde van de Veerse Dam (WH). Bijzonder waren de twee vrouwtjes IJseenden die van 20 t/m 22 dec voor de kust van Zoutelande foerageerden (Andre Cijvat, JB, JH, RS).

ijseenden-zoutelande-22122016-rob-sponselee

IJseenden, op zee ter hoogte van Zoutelande, 22 december 2016. Foto: Rob Sponselee.

Op 18 dec werden op het Veerse Meer ter hoogte van de Haringvreter een Topper en twee Grote Zee-eenden gezien (MH). Die laatsten werden daar ook op 20 en 23 dec weer gemeld (JW, MH). De 23e werd hier bovendien een vrouwtje Nonnetje gezien (JW). Op 24 dec vlogen acht Grote Zee-eenden langs Westkapelle (CB, PB, TL). Dag die passeerden hier ook onder meer 150 Roodkeelduikers, 150 Zeekoeten en 15 Alken.

bokje-grijpskerke-24122016-corstiaan-beeke

Bokje, Grijpskerke, 24 december 2016. Foto: Corstiaan Beeke.

Er werden in totaal twaalf Blauwe Kiekendieven gemeld, waaronder een mannetje op 17 dec over jachthaven Oostwatering (MPe, PR). Er werden op verschillende plaatsen Bokjes gemeld: op 14 dec langs de Tiendehofweg, Meliskerke (JT), op 16 dec 3 ex langs de Groeneweg, Grijpskerke (RJ), op 17 dec 2 ex op het schor van de Sloehaven (MP, PR), op 20 dec 1 ex in het Groon Vroon, Dishoek (JG), van 22 t/m 25 1 ex in een slootje langs de Zoetendaalseweg, Grijpskerke (HH e.a.). Het hoogste aantal Pontische Meeuwen op Westkapelle was 8 ex op 24 dec (CB).

pontische-meeuw-westkapelle-24122016-corstiaan-beeke

Pontische Meeuw, 2kj, zeedijk Westkapelle, 24 december 2016. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 24 dec werd een Waterpieper gezien net zuid van de Mortiere, Middelburg (MPe). Na een eerste melding van een langsvliegend exemplaar in Oranjezon op 21 okt (TB) ontdekte Jaco Walhout op 23 dec de eerste IJslandse Koperwiek aan de grond op Walcheren. De vogel foerageerde tussen Koperwieken op een grasveldje langs de Haneveltweg, noordoost van de Veerse Poort en net ten oosten van de N57. Op 24 en 25 dec werd de vogel hier ook nog gezien (div). Een mooi aantal 12 Appelvinken werd op 17 dec geteld bij Buiten de Veste (IW, MG). Tussen 14 en 24 dec waren nog maximaal vier Sneeuwgorzen op de pier van de Sloehaven (div). Een roepende IJsgors vloog op 14 dec over het Zandvoortweggebied (AvG).

sneeuwgors-pier-sloehaven-14122016-corine-oste

Sneeuwgors, pier Sloehaven, 18 december 2016. Foto: Corine Osté.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Jos Boot (JB), Andre Cijvat, Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Winant Halfwerk (WH), Jan Hengst (JH), Mark Hoekstein (MH), Henk Huige (HH), Roger Joos (RJ), Tobi Koppejan (TK), Thomas Luiten (TL), Marten Peene (MPe), Peter Roelse (PR), Rob Sponselee (RS), Jos Tramper (JT), Jaco Walhout (JW), Izak Weststrate (IW).