Net ten westen van Buttinge waren vanaf 23 dec twee adulte Kleine Zwanen aanwezig in een groep Knobbelzwanen (div). Vanaf 29 dec waren drie vogels aanwezig net ten westen van Rammekens (LZ). Tussen de buitenhaven van Vlissingen en de Sloehaven werden regelmatig één of twee Kuifaalscholvers gezien (div). Ook de Roodhalsfuut die in het zuidelijke deel van het Veerse Meer overwintert, werd diverse keren gemeld (div).

Kuifaalscholvers, Westerschelde t.h.v. Ritthem, 30 december 2017. Foto: Lenn van de Zande.

Winterse Lepelaars werden op verschillende data gezien in het Zandvoortweggebied, met een maximumaantal van 3 ex op 28 dec (AS). In de Biggekerkse Watergang langs de Meinersweg werd ook af en toe één Lepelaar gezien (div). Tussen 12 en 17 dec waren maximaal 40 Kleine Rietganzen aanwezig in het Zandvoortweggebied (div). Een ongeringd mannetje Krooneend werd op 30 dec gezien in het plasje van het Randpark bij Zoutelande (JB, MP). Op 13 dec vloog een Rode Wouw zuidwaarts over Dishoek (JG). De enige (!) Blauwe Kiekendief in deze periode vloog op Eerste Kerstdag bij Kleverskerke (JS).

Op Tweede Kerstdag werden twee Oeverlopers gezien in het Kanaal door Walcheren net ten noorden van het Arnekanaal (MG). Een dag later was er één vogel aanwezig bij Oostwatering (PW). De Kleine Alk die sinds 18 nov op de Westkapelsche Kreek zwom, werd daar op 11 dec voor het laatst gezien (MK).

1kj Kleine Burgemeester, zeedijk Westkapelle, 28 december 2017. Foto: Marc Goedbloed.

De bekende bleke Kleine Burgemeester werd op 12 dec nog op het strand van Domburg gezien en daarna tot in elk geval 26 dec op de zeedijk van Westkapelle (div). Op 28 dec was een andere 1kj Kleine Burgemeester kort ter plaatse op de zeedijk (IW, MG). Op diezelfde 28e dec was bovendien een 1kj Grote Burgemeester aanwezig op de zeedijk (GN e.a.). Op de zeedijk en in het Noordervroon werden weer regelmatig Pontische Meeuwen en Geelpootmeeuwen gezien. Maxima stonden daar op 30 dec met respectievelijk vijf en zeven vogels (CB, MP). Een 1e-wk Pontische Meeuw die op 15 dec op de zeedijk stond (AO), bleek in Polen te zijn geringd en was hier begin december ook al afgelezen.

Naast een bekend tweetal Ransuilen in Oostkapelle waren er nog twee meldingen van deze soort: op 16 dec één jagend exemplaar in het Zandvoortweggebied (MPe) en op 22 dec twee jagende vogels in de omgeving van Fort Rammekens (LZ). Op 25 dec werd een winters groepje van 12 Witte Kwikstaarten gezien ten noordoosten van Ritthem (CO). De bekende overwinterende Rouwkwikstaart langs de Hoogelandseweg werd daar op 12 dec gezien (BR). Leuk was de waarneming van een Grote Pieper die op 29 dec inviel net ten oosten van de buitenhaven van Vlissingen (LZ). Een mogelijke Bladkoning of Humes Bladkoning die op 22 dec in Toorenvliedt, Middelburg werd gehoord (TB), kon later niet meer worden teruggevonden.

Sijs, Ritthem, 17 december 2017. Foto: Corine Osté.

Het aantal Baardmannetjes in het rietveldje bij Fort Rammekens is teruggelopen tot 4 ex op 30 dec (LZ). Naast de meest bekende plek voor Appelvinken (Buiten de Veste, Veere) werd op twee andere plaatsen ook een mooi aantal gezien. In de Verwerijstraat, Middelburg waren op 20 dec 7 ex ter plaatse (JW) en in Toorenvliedt werden op 23 dec 8 ex gezien (TB). Een mooi groepje van 15 Grote Barmsijzen werd op 16 dec gezien in het Dishoekse Bos (JG).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Jos Boot (JB), Tirzah Brusse (TB), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Marcel Klootwijk (MK), Corine Osté (CO), Griet Nijs (GN), Arjan Ovaa (OA), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Bart de Ruiter (BR), Joop Scheijbeler (JS), Arie Sterk (AS), Jaco Walhout (JW), Izak Weststrate (IW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).

Met dit overzicht van drie weken sluit ik het vogeljaar definitief af. In 2018 zal ik twaalf keer een maandoverzicht maken.