Op 18 juli zag AvG halverwege de middag een groepje van drie juveniele Zwarte Ooievaars over de duinen van Klein Valkenisse naar zuidoost vliegen. Verrassend genoeg vloog dit drietal aan het begin van de avond over Nieuw en Sint Joosland naar noord (Vincent de Boer), om weer een halfuur later boven de Griffioen, Middelburg te worden onderschept (PW). Vervolgens kwamen de vogels bij de weitjes van Brigdamme en later bij Schellach een poosje aan de grond, om uiteindelijk langs het meest oostelijke stukje van de van ’t Hoffweg te gaan overnachten (div). De volgende dag werden er rond de middag nog 2 ex in die omgeving gemeld (Jochanan van den Ende) en stond een (de?) derde vogel opeens in het Noordervroon (CB). Die laatste vertrok al snel weer in zuidelijke richting.

Juveniele Zwarte Ooievaar, Sint Laurens, 18 juli 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

Juveniele Zwarte Ooievaar, Noordervroon – Westkapelle, 19 juli 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

Erg opmerkelijk waren twee waarnemingen van een mannetje Blauwe Kiekendief, op 17 juli bij Poppendamme (JS) en een dag later net ten westen van Oostkapelle (Henk van Gurp). De enige Wespendief werd op 22 juli boven Arnemuiden gezien (MK). Op 13 juli werd ter hoogte van Veere op het Veerse Meer een jagende Visarend gemeld (Henk Post).

Op 18 juli verschenen de eerste elf Goudplevieren in het Noordervroon (CB, TL). De eerste Kleine Strandlopers doken daar ook op. Op 18 juli 2 adulte (CB, TL) en op 21 juli een adult en een juveniel (CB, FA). Trekkende Witgatjes werden gezien langs Telpost de Nolle op 10 juli (5 ex, LZ) en 19 juli (16 ex, TL). Het hoogste aantal in het Noordervroon was 12 ex op 22 juli (CB). Op laatstgenoemde locatie en datum waren hier ook tenminste 32 Oeverlopers aanwezig (CB). Een maximumaantal van vijf Bosruiters stond op 23 juli in het Noordervroon.

Juveniele Geelpootmeeuw, zeedijk Westkapelle, 16 juli 2017. Foto: Thomas Luiten.

Vanaf 18 juli werden in het Noordervroon de eerste juveniele Zwartkopmeeuwen weer gezien (div). Hier werden af en toe ook enkele Geelpootmeeuwen en een enkele Pontische Meeuw gezien (div). Een Zeekoet zwom op 10 juli voor de zeedijk van Westkapelle (LZ). Verrassend waren de twee (adult lichte fase) Kleine Jagers die op 20 juli aan het eind van de middag (met West 6) langs Westkapelle naar noord vlogen (CB, JL, TL).

Boerenzwaluw, Vrouwenpolder, 22 juli 2017. Foto: Lenn van de Zande.

Vanaf 16 juli werden verspreid op Walcheren al weer minstens zes IJsvogels gemeld (div). Een heerlijke gelukstreffer voor een drietal fietsvogelaars (FV, GD, JW) waren de twee Bijeneters die in de avond van 18 juli al roepend over Schellach vlogen. Op 21 juli werd weer een roepende Kleine Bonte Specht gehoord ten noorden van Camping Oranjezon (JW). Vijf Appelvinken waren op 22 juli aanwezig bij Buiten de Veste (LZ).

Kleine Karekiet, Rammekens, 13 juli 2017. Foto: Lenn van de Zande.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Vincent de Boer, Gido Davidse (GD), Jochanan van den Ende, Arjen van Gilst (AvG), Henk van Gurp, Marcel Klootwijk (MK), Johannes Luiten (JL), Thomas Luiten (TL), Henk Post, Joop Scheijbeler (JS), Frans Vogel (FV), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).