Er waren diverse meldingen van overtrekkende Purperreigers: op 1 mei 9 ex vanaf de Boulevard van Vlissingen (over telpost Breskens trekkend, TL), op 10 mei 1 ex vanaf diezelfde locatie (TL), op 11 mei 2 ex over het Noordervroon (RS) en op 13 mei tweemaal een vogel over het Puinpad van Westkapelle (AW, MG / PB, TL). Bij de oprit van de snelweg bij de Mortiere, Middelburg, vlogen op 9 mei enige tijd twee Roerdompen rond (BW). Op 14 mei vloog een groepje van drie Koereigers midden over de Westerschelde naar noordoost, te zien vanaf de Boulevard van Vlissingen (TL).

Sperwer, adult mannetje, Noordervroon – Westkapelle, 5 mei 2017. Foto: Jaco Walhout.

Wespendieven werden overvliegend gezien op 11 mei boven de Mortiere, Middelburg (LZ), op 12 mei in de weihoek van Hoogelande (CB e.a.) en over de binnenstad van Middelburg (JW) en op 13 mei over Klarenbeek, Middelburg (MPe). Er waren links en rechts nog best wel wat meldingen van Blauwe Kiekendieven (div). Smellekens werden gezien in het Zandvoortweggebied op 2 mei (Ad van de Berge) en langs de N57 ten noorden van Middelburg op 9 mei (DW). Overtrekkende Visarenden werden opgemerkt boven het Noordervroon op 6 mei over het Noordervroon (Karel Hoogteyling), op 12 mei over de Perduinsweg, Hoogelande (JW) en vermoedelijk dezelfde vogel even later over Schellach (PR) en op 13 mei vanaf de Boulevard van Vlissingen (TL). Er werden overvliegende Zwarte Wouwen onderschept op 1 mei boven het havengebied van Vlissingen (FA) en ten noorden van Koudekerke (SL), op 3 mei over het Noordervroon (JB) en op 12 mei over Klarenbeek, Middelburg (JW).

Slechtvalk, adult, Noordervroon – Westkapelle, 4 mei 2017. Foto: Johannes Luiten.

Op 1 mei vloog een Kraanvogel over Ritthem naar noordoost (MP). De subadulte vogel die vanaf 19 april aanwezig was langs de Noorddorpseweg, Sint Laurens, werd daar op 8 mei voor het laatst gezien (PW). De twee Morinelplevieren die op 30 april ontdekt werden op een akker langs de Schoutsweg, Westkapelle, had op 1 mei gezelschap gekregen van een derde vogel (div). Na 1 mei waren de vogels weer verdwenen. Op 2 mei werd een wegvliegende Morinelplevier gemeld ten noorden van Koudekerke (MPe). Op 9 mei waren nog tien Goudplevieren aanwezig in het Zandvoortweggebied (CB, HH) en op 11 mei nog 4 ex (HH).

Drieteenstrandlopers, zeedijk Westkapelle, 4 mei 2017. Foto: Johannes Luiten.

Op 9 mei foerageerde een Bokje aan de rand van een plas in het Zandvoortweggebied (CB, AB). Nooit eerder werd zo laat in het voorjaar nog een Bokje op Walcheren gezien. Mooie dagmaxima Bosruiters waren aanwezig in het Noordervroon op 7 mei (8 ex, PW) en in het Zandvoortweggebied op 9 mei (21 ex, MP). Drie Kleine Strandlopers scharrelden op 10 mei in het Zandvoortweggebied (TK). Het hoogste aantal Temmincks Strandlopers daar was 7 ex op 1 mei (MPe). Op 6 mei waren 5 ex aanwezig in het noordelijk deel van het Noordervroon (BW, FA). In deze twee gebieden waren ook nu en dan Krombekstrandlopers aanwezig, met maxima op 3 mei van 8 ex in het Zandvoortweggebied (RS) en 7 ex in het Noordervroon (JB).

Koekoek, Biggekerkse Bos, 11 mei 2017. Foto: Tobi Koppejan.

Een adulte lichte fase Kleine Jager vloog op 4 mei noordwaarts langs Westkapelle (JL). De Steenuil bij Nieuw en Sint Joosland werd weer enkele keren gezien (div). Op 11 mei liepen in een mooie groep Gele Kwikstaarten langs de Hogeweg in het Noordervroon ook 41 Engelse Kwikstaarten en 9 Noordse Kwikstaarten (RS). Een Roek werd op 1 mei nog gezien langs het noordelijk deel van de Baaiweg (TL). De Cetti’s Zanger van het Nollebos werd ook weer verschillende keren gemeld (div). Naast maximaal twee Wielewalen in het Pietbos was op 3 mei een zingend exemplaar aanwezig in het zuidelijk deel van het Veerse Bos (MPe). Op 2 mei zong er eentje bij Dishoek (ES) en op 6 mei één in het bos van Rammekens (LZ).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Angelique Belfroid (AB), Ad van de Berge, Jos Boot (JB), Marc Goedbloed (MG), Karel Hoogteyling, Henk Huige (HH), Tobi Koppejan (TK), Johannes Luiten (JL), Thomas Luiten (TL), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Peter Roelse (PR), Erik Sanders (ES), Rob Sponselee (RS), Dennis van de Waart (DW), Jaco Walhout (JW), Adriaan Weststrate (AW), Bert Wetsteijn (BW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).