Er waren veel meldingen van ‘losse’ Kuifaalscholvers. Op 24 jan werden tenminste vier vogels gezien: 1 ex net buiten in de buitenhaven van Vlissingen en 3 ex bij elkaar in de monding van de Sloehaven (Martin Krombeen). Op 3 jan was een Parelduiker op zee aanwezig ter hoogte van Oranjezon (LZ). Daarnaast vlogen er Parelduikers langs Westkapelle op 3 jan (Meindert Boskma), 8 jan (MK) en 30 jan (RS). Op 3 jan vloog een Roodhalsfuut naar zuidwest langs het strand van Oranjezon (LZ) en op 22 jan werd er een gemeld bij het Zilveren Schor op het Veerse Meer (MK). Op het Veerse Meer werden deze maand ook minimaal vier Kuifduikers gezien (div), terwijl één Kuifduiker regelmatig gezien werd op de Westkapelsche Kreek (div).

Kuifduiker, Westkapelsche Kreek, 6 januari 2022. Foto: Rob Sponselee.

Op Nieuwjaarsdag was een Roodhalsgans aanwezig in een groep Brandganzen in het Zandvoortweggebied (AvG). Er kon niet worden vastgesteld of deze vogel geringd was. Wel zeker was dat de Roodhalsgans die hier op 16 jan gezien werd (KVV e.a.) links een groene kwekersring droeg. Op 5 januari vlogen zeven Kleine Zwanen eerst over Dishoek (JG) en even later over Westkapelle (JW, RS). Vanaf 22 jan tot in elk geval het einde van de maand waren drie Wilde Zwanen aanwezig langs de Meinersweg, Hoogelande (PW e.a.).

Wilde Zwanen, Hoogelande, 26 januari 2022. Foto: Piet de Poorter.

Er werden in totaal 15 langsvliegende Grote Zee-eenden gemeld: ter hoogte van Oranjezon 2 ex op 3 jan (LZ), bij Westkapelle 10 ex op 5 jan (div) en 3 ex op op 20 jan (PW). Op 21 jan werd een Grote Zee-eend gemeld op het Veerse Meer ter hoogte van de Haringvreter (MH, MS). Grote Zaagbekken waren zoals gebruikelijk in zachte winters uitgesproken schaars, met 1 ex vliegend over het strand van Oranjezon op 14 jan (CB), 1 ex in het noordelijk deel van het Veerse Meer op 21 nov (LZ) en 2 ex op 21 en 22 jan op het Veerse Meer ter hoogte van het Zilveren Schor (MS / MK).

Kleine Strandloper, Sint Laurense Weihoek, 28 januari 2022. Foto: Marcel Klootwijk.

De twee Kleine Strandlopers die in december al aanwezig waren in de Sint Laurense Weihoek, werden daar onregelmatig gezien tot in elk geval 29 jan (div). Links en rechts (maar vooral op de bekende plekken) werden ook  in totaal ruim 20 Bokjes gezien (div).

Bokje, Oranjezon, 21 januari 2022. Foto: Bram Roobol.

Er waren verschillende meldingen van een Oeverloper aan de zuidrand van het Veerse Meer, maar echt opmerkelijk was de aanwezigheid van maar liefst drie Oeverlopers in de omgeving van het hotel bij de Oranjeplaat op 9 en 10 jan (JW e.a.). Daarnaast was op 21 jan een Oeverloper aanwezig in de binnenhaven van Vlissingen  (Pieter Doorn, Herman van den Brand). Witgatjes zijn ‘s winters in kleine aantallen op Walcheren aanwezig, maar een groep van 14 ex in een watergang langs de Welzingseweg (net zuid van Middelburg) op 14 jan is wel uitzonderlijk (GT).

Bontbekplevieren, strand Oostkapelle, 30 januari 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Noordse Stormvogels vlogen langs Westkapelle op 30 jan (MK) en 31 jan (4 ex, div). Tussen 2 en 9 jan werden bij Westkapelle verschillende langsvliegende Grote Jagers gemeld (div). Dankzij een stevige noordwestenwind (6 Bft) werden daar op 5 jan ook twee Vaal Stormvogeltjes gezien (div), wat erg bijzonder is in januari. Nóg bijzonderder (en makkelijk te missen) was de adulte Papegaaiduiker die op 31 januari op korte afstand langs de zeedijk naar zuidwest vloog en daarbij zelfs kon worden gefotografeerd (LV).

Papegaaiduiker (compilatie), Westkapelle, 31 januari 2022. Foto’s: Lennart Verheuvel.

De Grote Burgemeester van Vlissingen werd in de zomer van 2018 geboren en in januari 2019 ontdekt en ziet er ruim drie jaar later eindelijk echt uit al een volwassen vogel. Hij bleef ook deze gehele maand aanwezig. De 2kj Grote Burgemeester die op 30 dec werd ontdekt bij Westkapelle, werd daar t/m 8 jan gezien (div). Mogelijk dezelfde 2kj Grote Burgemeester werd op 3 jan ter hoogte van de Boulevard van Vlissingen en op 9 jan vliegend over de Nolledijk gezien (PW / MP).

2kj Grote Burgemeester (met 2kj Zilvermeeuw), Westkapelle, 7 januari 2022. Foto: Merijn Loeve.

Op 31 jan werd een prachtige adulte Kleine Burgemeester ontdekt op de Westkapelsche Kreek (LZ). Deze soort wordt bijna jaarlijks gezien op Walcheren, maar een twitchbare adult was al bijna 30 jaar geleden!

Adulte Kleine Burgemeester, Westkapelsche Kreek, 31 januari 2022. Foto: Marcel Klootwijk.

In de laatste dagen van december en de eerste twee weken van januari foerageerden uitzonderlijk veel meeuwen voor de zuidwestkust van Walcheren. Tussen de duizenden (hoofdzakelijk) Zilvermeeuwen werden ook af en toe enkele Zwartkopmeeuwen Geelpootmeeuwen, maar vooral vele tientallen Pontische Meeuwen gezien (div).  In lijn met het toenemende aantal overwinterende Grote Sterns in de Oosterschelde was er deze maand ook een handjevol meldingen van Grote Sterns voor de kust van Walcheren (div).

De Koereiger die eind december op de Westerscheldedijk bij de spuikom van Ritthem werd gezien, werd in die omgeving gemeld t/m 8 jan (div). Mogelijk dezelfde vogel was op de 29e kort ter plaatse bij het Vrijburgbad langs de Nieuwe Vlissingseweg (Ruben Drost).

Smelleken, Sint Laurense Weihoek, 29 januari 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Rode Wouwen vlogen op 2 jan over Souburg (Coen Cramer) en op 29 jan over Ritthem (CO). De bekende Steenuil bij Nieuw en Sint Joosland werd ook weer af en toe gemeld.

Steenuil, Nieuw en Sint Joosland, 10 januari 2022 (Rob Sponselee).

In de middag van 5 jan was een Bonte Kraai aanwezig tussen andere kraaiachtigen langs de Breeweg ter hoogte van kaasboerderij Pitteperk (MK e.a.). In elk geval één van de Raven van Oranjezon werd op 20 jan ver westelijk tot aan het meest oostelijke deel van het Noordervroon gemeld (TK, RS).

Kerkuil, Grijpskerke, 1 januari 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Een mogelijke Siberische Braamsluiper werd op 13 jan gefotografeerd (en eerder ook al op 23 dec gezien) in een tuin aan de westrand van Westkapelle (Els Simonse). In de middag van 26 jan werd in een groep Zwarte Mezen en Goudhaantjes tweemaal kort een Bladkoning gezien in het dennenbos van Oranjezon (CB). Het beestje liet zich die middag niet terugvinden, maar op de 30e werd hier wel weer een vermoedelijke Bladkoning gehoord (JW, SW). Dit betreft achteraf gezien het eerste wintergeval van Bladkoning in Zeeland en het zesde in Nederland.

Vuurgoudhaan, Zoutelande, 12 januari 2022. Foto: Lenn van de Zande.

De uitzonderlijke reeks waarnemingen van Siberische Tjiftjaffen van okt-dec werd vrolijk voortgezet in het nieuwe jaar. In januari werden verspreid over Walcheren tenminste negen verschillende vogels gezien (div).

Siberische Tjiftjaf, Rammekens, 9 januari 2022. Foto: Jaco Walhout.

Een mooie concentratie van 45 Witte Kwikstaarten was op 6 jan aanwezig op een akker ten westen van het Laurens Stommespad aan de westrand van Middelburg (LZ). In deze groep werden ook twee Rouwkwikstaarten gezien (LZ e.a.).

Waterpieper, Serooskerke, 25 januari 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Goudvinken, Oostwatering – Veere, 10 januari 2022. Foto: Bert Wetsteijn.

Appelvink, Buiten de Veste, 24 januari 2022. Foto: Piet de Poorter.

Het maximumaantal Appelvinken bij Buiten de Veste was 15 ex op de 15e (CB, JK). Een groepje van zes IJsgorzen was op 28 jan aanwezig op een graanstoppels langs de Ritthemsestraat bij Rammekens (CO). Op 1 jan vlogen vijf Sneeuwgorzen naar west over het strand van Oranjezon (JW). Op de verschillende stranden aan de zuidwestrand van Walcheren werd meerdere keren een groepje van 5-10 ex gezien (div). Mogelijk gaat het hier steeds om (deels) dezelfde vogels.

Sneeuwgors, Westkapelle, 29 januari 2022. Foto: Lenn van de Zande.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Meindert Boskma, Herman van den Brand, Coen Cramer, Pieter Doorn, Ruben Drost, Arjen van Gilst (AvG), Mark Hoekstein (MH), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Tobi Koppejan (TK), Martin Krombeen, Corine Osté (CO), Mayro Pattikawa (MP), Els Simonse, Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Gerard Troost (GT), Lennart Verheuvel (LV), Kees Vliet Vlieland (KVV), Jaco Walhout (JW), Seth Walhout (SW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).