In de eerste drie maanden van 2018 werden op Walcheren in totaal 177 vogelsoorten waargenomen. Dat is een normaal aantal vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar (178 soorten). En dan te bedenken dat we een behoorlijk frisse maand achter de rug hebben, waardoor er nog heel wat ‘zomergasten’ terug moeten komen. We hebben in het verleden niet heel veel echte klappers in maart gehad, maar eentje staat nog op een aantal netvliezen gebrand:

Blast from the (recent) past: Alpengierzwaluw, puinpad Westkapelle, 27 maart 2016. Foto: Corstiaan Beeke.

Een Noordse Stormvogel vloog op 2 maart naar noordoost langs Westkapelle (AC). Die dag werden daar ook twee Kuifduikers gezien (AC). De Roodhalsfuut van het zuidelijk deel van het Veerse Meer werd op 8 maart nog gezien ter hoogte van Aardbeieneiland (LZ). Maximaal twee Kuifaalscholvers werden tot in elk geval 23 maart gemeld tussen de buitenhaven van Vlissingen en de Sloehaven (div). Overtrekkende Purperreigers werden opgemerkt op 30 maart boven het Oude Veerseweggebied (KVV) en op 31 maart hoog boven de Vlissingse Bouelvard (TL).

2e-kj Kuifaalscholver, Westerschelde t.h.v. spuikom Ritthem, 23 maart 2018. Foto: Marcel Klootwijk.

Grote Zilverreiger, Ritthem, 3 maart 2018. Foto: Marcel Klootwijk.

De eerste Zomertaling (een mannetje) werd op 10 maart gezien in het Zandvoortweggebied (CB, LZ). Daar volgde een paartje Zomertalingen op 16 maart (div) en een mannetje op de 27e (PW). Op 14 maart zwommen twee paartjes op de ‘ijsbaan’ bij de Oostkreek van Westkapelle (Nico de Vries) en op 18 maart zwom een mannetje in het Noordervroon (Marie-José Verbeeten). Op 31 maart waren er maar liefst 246 Slobeenden aanwezig in het Zandvoortweggebied (CB). Het mannetje Krooneend van het Randpark bij Zoutelande werd daar op 18 maart voor het laatst gemeld. Op 4 en 5 maart zwom een al dan niet wild mannetje Krooneend in Seisvest in Middelburg (Thomas Jung e.a.). Een vermoedelijke hybride Smient x Krakeend die op 24 feb al werd gezien in het Noordervroon, bleef daar aanwezig, getuige meldingen op 12 maart (Gerald Driessens, GN) en 31 maart (CB). Leuk was een groepje van negen Toppers dat op 3 maart net buiten de Sloehaven op de Westerschelde zwom (Joey Bom, Youp van den Heuvel). Op 4 maart werden vier Toppers waargenomen op het meest westelijke deel van het Veerse Meer (CB). In een korte vorstperiode werden meteen Nonnetjes gezien: op 2 maart een vrouwtje zuidwaarts langs Westkapelle (AC), van 3 t/m 12 maart wellicht hetzelfde vrouwtje afwisselend op de Westkapelsche Kreek en in het Noordervroon (div), op 6 maart vier vrouwtjes op de Westkapelsche Kreek (MK, RJ) en op 3 en 4 maart twee paartjes op de Veerse Kreken (MPe e.a.).

Blauwe Kiekendieven blijven in 2018 uiterst schaars op Walcheren. Op 19 maart vloog een vogel bij de Oostkreek van Westkapelle (PdP), op 25 maart een exemplaar ten noorden van Gapinge (BV) en op de 29e eentje over ’t Zand, Middelburg (WH). In alle gevallen ging het om vrouwkleden. Daarmee komen we op slechts vijf waarnemingen in 2018… Op 14 maart vloog een Rode Wouw in zuidwestelijke richting over De Nolle (GN). De enige twee Smellekens werden gezien in het Zandvoortweggebied: op 3 maart een mannetje (MG, JK) en op 26 maart een vrouwtype (PW).

Naar later bekend werd vlogen op 9 maart vijf Kraanvogels naar noordoost over Oostkapelle (Peter Geene). Op 18 maart werd kortstondig een Kraanvogel op een akker gezien langs de Oranjepolderseweg ten noorden van Arnemuiden (Harry de Visser). Op de 31e kon door TL een groep van elf Kraanvogels boven de Westerschelde worden opgepikt vanaf de Boulevard in Vlissingen, nadat deze waren doorgegeven vanaf Telpost Breskens.

Kievit, Gapinge, 3 maart 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Kemphaan, Gapinge, 3 maart 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

De eerste Kleine Plevier van het jaar werd op 9 maart opgemerkt in het Zandvoortweggebied (SL). Op 19 maart volgde de eerste Regenwulp, bij de Kaloot (MS). Op 11 maart telde MP maar liefst 182 Grutto’s in het Zandvoortweggebied. Op de 10e werd hier weer een Kleine Strandloper gezien (MG). Nog een Kleine Strandloper liep op 31 maart in het meest oostelijke deel van het Noordervroon, langs de Baaiweg (CB). Tijdens de vorstperiode in de eerste paar dagen van maart werden onder meer tientallen Houtsnippen en Bokjes gemeld. Zo werden er op 3 maart maar liefst acht Houtsnippen opgestoten op het voormalige woonwagenkamp bij Ritthem (MP). Bokjes werden ook vooral in die omgeving gezien (div).

Bokje, Ritthem, 1 maart 2018. Foto: Corine Osté.

Bokje, Vlissingen, 3 maart 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Na een kleine twee weken zonder waarnemingen werd de Ross’ Meeuw op 3 maart (voor de tweede keer) herontdekt door Arjan Ovaa. De vogel leek de binnenhaven nu voorgoed achter zich te hebben gelaten en werd in elk geval t/m de 21e gezien op het traject van de buitenhaven van Vlissingen tot de spuikom van Ritthem (div). Vooral prettig voor Thomas Luiten, die deze topsoort nog mooi kon meepakken na een vakantie van bijna drie maanden aan de andere kant van onze planeet. Een in Polen geringde 2kj Pontische Meeuw was op 3 en 4 maart aanwezig in de binnenhaven van Vlissingen (div).

IJsvogel, Ritthem, 1 maart 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Naast meer dan tien meldingen in de avond en nacht werd er eenmaal bij daglicht een Kerkuil gezien, op 25 maart net ten noorden van Serooskerke (JW, SW). Op 8 maart werd bij Dishoek een maximumaantal van acht Ransuilen geteld (CB). Op 14 maart werd een dode Velduil gevonden op het strand bij Dishoek (GN). Een springlevende vloog op 20 maart over de zeereep bij Klein Valkenisse (AvG) en vanaf 12 maart werden met enige regelmaat twee Velduilen gezien in de omgeving van Ritthem (div). Deze maand waren de Steenuilen bij Nieuw en Sint Joosland eindelijk wat ‘makkelijker’ te zien dan eerder deze winter.

Velduil, Ritthem, 17 maart 2018. Foto: Corine Osté.

De eerste Gele Kwikstaart van het jaar werd op 30 maart in het Zandvoortweggebied waargenomen (AvG, MK). Van 19 t/m 22 maart was de eerste Blauwborst van het jaar aanwezig op het opslagterrein van Westkapelle (PdP e.a.). Nog een Blauwborst werd op 29 maart gezien langs de Hogeweg in het Noordervroon (JB). De eerste Tapuit dook op de 26e op in Oranjezon (BV). Leuk was de ontdekking van een Grote Pieper, die op 3 maart in een besneeuwde slootkant in het noordelijk deel van het Zandvoortweggebied foerageerde (CB). Deze adulte vogel betrof hoogstwaarschijnlijk een terugkerende overwinteraar. Hij was de daaropvolgende weken en stuk lastiger en werd t/m de 23e onregelmatig gezien (div). Op 7 maart werd een Sneeuwgors gemeld op het strand ter hoogte van Kasteel Westhove, Oostkapelle (KL).

Grote Pieper, Zandvoortweggebied, 3 maart 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Jos Boot (JB), Joey Bom, Adri Clements (AC), Gerald Driessens, Arjen van Gilst (AvG), Winant Halfwerk (WH), Youp van den Heuvel, Roger Joos (RJ), Thomas Jung, Marcel Klootwijk (MK), Karel Leeftink (KL), Thomas Luiten (TL), Griet Nijs (GN), Arjan Ovaa, Marten Peene (MPe), Piet de Poorter (PdP), Marie-José Verbeeten, Kees Vliet Vlieland (KVV), Barbara Voogt (BV), Nico de Vries, Jaco Walhout (JW), Seth Walhout (SW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ). 

De goals voor april: een Dikbekfuut in het middendeel van het Noordervroon, een Killdeerplevier in één van de nieuwe plassen van het Zandvoortweggebied (in een oudere plas mag ook), een Kuifkoekoek in Oranjezon, eindelijk een twitchbare foeragerende Roodstuitzwaluw boven het Noordervroon en  een zingende Baardgrasmus op het opslagterrein van Westkapelle. Toegegeven, ze zijn aan de stevige kant deze keer…