Deze week was het rustig nazomerweer. Het begon met enkele zonnige dagen en een zwakke oostelijke wind. Later scheen de zon iets minder uitbundig en was de windrichting variabel.

In de begin van de week werden de eerste overtrekkende Grote Gele Kwikstaarten en Boompiepers gemeld. Daarnaast werden er regelmatig overvliegende Grote Zilverreigers en Wespendieven opgemerkt en trokken er ook drie Visarenden over Walcheren. In de loop van de week liepen de aantallen Gekraagde Roodstaarten, Paapjes, Bonte Vliegenvangers en Vuurgoudhaantjes fors op. Zo waren op 5 sept tientallen Paapjes aanwezig in de omgeving van Westkapelle en werden op 6 sept minimaal 10 Bonte Vliegenvangers gezien op de begraafplaats aldaar. Hieronder een korte impressie van de meer bijzondere waarnemingen deze week.

Velduil-wk-03092014-Jaco

Velduil, Puinpad Westkapelle, 3 sep 2014. Foto: Jaco Walhout.

Een 2kj Kuifaalscholver werd op 1 sept gezien vanaf de pier bij de Sloehaven (PAW). De onvolwassen Sperwergrasmus die op 30 aug werd ontdekt langs het puinpad bij Westkapelle, bleef bijzonder lastig te vinden en werd daar voor het laatst gemeld op 2 sept (TL). Van de grote groep (35) Morinelplevieren die vanaf 26 aug aanwezig was langs de Hollandseweg bij Meliskerke, werden de laatste vier exemplaren op 2 sept gemeld. In de ochtend van 2 sept werden op drie plaatsen langs de zuidwestkust van Walcheren in totaal drie overtrekkende Duinpiepers opgemerkt. Bij Klein Valkenisse vloog ’s morgens ook een Ortolaan over (AvG). De onvolwassen Grauwe Franjepoot die Pim Wolf aan het einde van de middag in het Noordervroon ontdekte, was twee uurtjes later alweer vertrokken. Dit was al de 14e Grauwe Franjepoot in dit gebied sinds het werd aangelegd in 2008. Op 3 sept was een Velduil kort aanwezig in de bosschages langs het puinpad van Westkapelle. Vogelaars ‘uit den lande’ scoorden op 3 sept tijdens een rondje door het duingebied bij Oranjezon een Draaihals en een Duinpieper aan de grond. Een spannende, maar kortstondige waarneming op 3 sept was die van een juveniele klauwier in de duinen bij Dishoek (Angelique Belfroid en Jan Goedbloed), die door hen als Roodkopklauwier werd gedetermineerd. Een dag later vloog er een Velduil over Westkapelle en meldde Piet de Poorter rond het middaguur opeens twee Draaihalzen op het fameuze opslagterrein Erika.

draaihals-wk-05092014-CB

Draaihals, opslagterrein Erika Westkapelle, 5 sep 2014. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 6 sept werden weer twee Draaihalzen gemeld bij Westkapelle. Een exemplaar liet zich kort zien aan de noordzijde van het puinpad (BdR) en een andere was aanwezig in de bosjes langs het parkeerterrein bij Hotel Woestduyn (RS). Die laatste was daar ook op 7 sept nog present en op die dag werden Draaihals nummer 8, 9 en 10 ontdekt in de bosjes aan de binnenzijde van de zeedijk, net ten noorden van Westkapelle. Kris de Rouck meldde op 7 sept op de begraafplaats van Westkapelle een mogelijk Krekelzanger. Achteraf kon op foto’s Sprinkhaanzanger niet echt worden uitgesloten, waardoor de Krekelzanger nog altijd ontbreekt op de imposante Walcherse soortenlijst.

paapje-wk-05092014-CB

Paapje, opslagterrein Erika Westkapelle, 5 sep 2014. Foto: Corstiaan Beeke.

 

Share