Om op een bigday een echt goede score neer te zetten, moet alles kloppen. Sander Lilipaly en Erik Sanders hadden op 5 oktober 1995 eerst een heel goede trektelling vanaf De Nolle en konden daarna (per fiets!) hun soortenaantal elders op Walcheren opschroeven naar een Walchers record van 132 dagsoorten. Sindsdien is er al verschillende keren een bigday op Walcheren georganiseerd, maar zelfs een score van 120 werd niet meer gehaald. Thomas repte in de aankondiging van onze bigday van dit jaar opportunistisch van een aanval op het Walcherse record. Dat beloofde wat!

Kerkuil, Zandvoortweg, 6 okt 2008, Thomas Luiten

Uit de oude doos: Kerkuil, Zandvoortweggebied, 6 oktober 2008. Foto: Thomas Luiten.

De weergoden waren ons (Johannes en Thomas Luiten, Corstiaan en Pieter Beeke) gunstig gezind. Er waaide een zwakke noordoostenwind, er was geen mist en het zou de hele dag droog blijven. Bij het in de auto laden van de laatste deelnemer (Johannes, Sint Laurens) om 6.15u scoorden we meteen een overvliegende roepende Koperwiek. Dat was vooraf toch een vraagtekentje… Nog geen kilometer de polder in scoorden we net zo soepeltjes een Kerkuil (wegvliegend vanaf een paaltje), die ik daar twee dagen eerder ook al gezien had. Rond 6.45u zagen we tussen Vrouwenpolder en Oostkapelle heel kort een tweede uil, maar deze durfden we – consciëntieus als we zijn – niet als Ransuil op te schrijven. Een poging voor een roepende Ransuil bij het pompstation van Oranjezon leverde niets op.

20150926_064741

Een (vergeefse) poging om roepende Ransuil te scoren bij het pompstation van Oranjezon.

Omdat het voorzichtig licht begon te worden zetten we koers naar de zeedijk van Westkapelle. De wind was NO 2-3, dus ‘vlees noch vis’, geen zeetrek, nauwelijks landtrek. Toch loonde intensief speuren vanuit ’t Kiekuus van 7.30u tot 10.00u. Leuk was het Goudhaantje, dat recht uit zee even een kijkje in ‘t Kiekuus kwam nemen. Verder konden we naast de geplande Roodkeelduiker, Jan-van-gent, Zwarte Zee-eend en Visdief ook verschillende lastige soorten bijschrijven: Kolgans (eerste groepje van het najaar naar ZW), Waterral (roepend in de oude ijsbaan, dank aan Rob Sponselee), Smelleken (twee vogels samen hoog over), Zeekoet, Boomvalk, Bruine en Blauwe Kiekendief, (allemaal over zee) en een Gele Kwikstaart. Het missen van de gehoopte Grote en Kleine Jager, Dwergmeeuw en Zwarte Stern werd enigszins gecompenseerd met twee echte bonussoorten: een luid roepende en dichtbij passerende Grote Pieper en een fraaie 1kj Kleinste Jager. De kop was eraf!

Kleinste Jager, Westkapelle, 31aug2014, Thomas Luiten (site VWG)

Uit de oude doos: 1kj Kleinste Jager, zeedijk Westkapelle, 31 augustus 2014. Foto: Thomas Luiten.

Al meteen op de eerste meters van het puinpad meldde Johannes een mogelijke Sperwergrasmus. Helaas vloog de vogel al naar achteren voordat de anderen de vogel in de kijker hadden. Ik vertelde dit aan Rob die op het parkeerterreintje stond. Hij had ook net een vogel te kort in de kijker gehad wat best een Sperwergrasmus geweest had kunnen zijn. Juist toen we het puinpad opliepen, riep Rob ons terug: Sperwergrasmus! Enkele minuten later dachten we de bewuste vogel in beeld te hebben, maar vrijwel meteen bleek het om twee vogels te gaan! Ze zaten op nauwelijks twee meter afstand van elkaar en waren een minuut lang allebei tegelijk in beeld. Een prachtige waarneming natuurlijk, al telde de soort deze dag precies even zwaar als de Tuinfluiter die in dezelfde struik zat: +1! Een klein uurtje wandelen over het puinpad leverde nauwelijks bijzondere soorten op. De overvliegende zingende (!) Boomleeuwerik en Kleine Barmsijs waren welkome aanvullingen, maar de ingecalculeerde Goudvink werd slechts door twee man gehoord, terwijl alleen Thomas een Oeverzwaluw zag. Tweemaal niet telbaar dus …

Sperwergrasmus - puinpad Westkapelle - 12102013 - Jaco Walhout

Uit de oude doos: Sperwergrasmus, puinpad Westkapelle, 12 oktober 2013. Foto: Jaco Walhout.

Een kort bezoekje aan het opslagterrein bracht een Gekraagde Roodstaart en zowaar weer een Sperwergrasmus, vast één van de vogels van het parkeerplaatsje. Pim Wolf had daar wel een Zwarte Roodstaart en even later ook een Grasmus, maar die konden we zo snel niet vinden. Een snelle blik over de Westkapelse Kreek was voldoende voor een Geoorde Fuut, waardoor een bezoek aan het Veerse Meer opeens minder noodzakelijk was. Rob had intussen een Bladkoninkje gevonden op onze volgende bestemming, de begraafplaats. Daar noteerden we al snel Fitis en Bonte Vliegenvanger en helemaal achterop de aangrenzende camping hoorden we luid en duidelijk een Bladkoning roepen. Daarmee was om 12.38u de 100e dagsoort om binnen!

OU8A5010

Uit de recente doos: Vuurgoudhaan, begraafplaats Westkapelle, 22 september 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Het vinden van de jonge Purperreiger die al ruim twee weken aan de noordrand van het dorp rondhangt, bleek net deze dag een onmogelijke opgave. In een poging alsnog een Grasmus te vinden, liepen we vervolgens wat door de ruigte bij het Vroonbos. Daar struikelden we zo ongeveer over de Vuurgoudhaantjes en vloog een Slechtvalk over, maar gaf de Grasmus andermaal niet thuis. Juist toen we iets verspreid liepen en Pieter twee op afstand overvliegende (vermoedelijk Grote) Zilverreigers meldde, was het Johannes die als eerste een luid roepende overvliegende Buidelmees oppikte. De vogel riep een keer of zes overduidelijk, terwijl hij naar zuidwest leek door te vliegen. Opmerkelijk genoeg hoorden we even later uit het natte gedeelte nog een aantal keer een Buidelmees roepen. Mogelijk was de vogel toch teruggekeerd. Al met al een puike soort erbij, maar met de ongedetermineerde zilverreigers helaas ook weer een soort gemist. We pakten tegenover de manege nog wel even de enige Grauwe Vliegenvanger van de dag mee.

Paapje - Noordervoon Westkapelle 09092012 - Thomas Luiten

Uit de oude doos: Paapje, Noordervroon – Westkapelle, 9 september 2012. Foto: Thomas Luiten.

Het Noordervroon ligt er al weken te nat bij en dat kost toch gauw een soort of vijf. Tussen een tegenvallend aantal meeuwen vonden we geen Zwartkopmeeuw, Geelpootmeeuw of Pontische Meeuw. Een Kleine Karekiet die in een brede rietkraag scharrelde was wel mooi meegenomen. Even later scoorden we ook (pas) de eerste Tapuit en een paaltje verder het enige (!) Paapje van de dag. Een rondje over de zeedijk viel ook vies tegen. Geen Regenwulp, geen Rosse Grutto, geen Kanoet, geen Drieteenstrandloper, op de valreep wel één Paarse Strandloper en toch nog een 1kj Geelpootmeeuw. We wisten al dat Tafeleend een lastige soort kon worden. Omdat deze in het Noordervroon niet gelukt was, hoopten we er stiekem eentje op de Oostkreek te vinden. Die hoop bleek tevergeefs, maar er vloog wel een IJsvogeltje langs.

Tapuit - Westkapelle - 26092013 - Corstiaan Beeke

Uit de oude doos: Tapuit, Westkapelle, 28 augustus 2013. Foto: Corstiaan Beeke.

We achtten intussen de tijd rijp om onze daglijst wat uit te breiden op ‘het platte van Walcheren’. Er ontbraken nogal wat soorten die we ook niet direct op Westkapelle verwacht hadden. In de watergang langs de Groeneweg bij Aagtekerke stonden vijf Witgatjes. Een blik in diezelfde watergang vanaf de Hogelandseweg was goud waard: naast weer een Witgatje ook een Kleine Zilverreiger, een Groenpootruiter en een Oeverloper. Bovendien vloog hier een nog nooit zó fel begeerde Zwartkopmeeuw over. Vanaf de Meinersweg scoorden we naast vier Groenpootruiters ook twee Zwarte Ruiters en daar vloog ook een Slechtvalk over (maar die hadden we al). Aansluitend haalden we in het Zandvoortweggebied Pijlstaart en Grote Canadese Gans op, terwijl even verder langs de van ‘t Hofweg bij Sint Laurens twee Ooievaars op de afgesproken plaats klaar stonden om bijgeschreven te worden.

Paarse Strandloper - zeedijk Westkapelle - 24112010 - Corstiaan Beeke

Uit de oude doos: Paarse Strandloper, zeedijk Westkapelle, 24 november 2010. Foto: Corstiaan Beeke.

We vervolgden de route naar de zuidkant van Walcheren. In de buitenhaven van Vlissingen bleek vasthoudend zoeken de sleutel tot het uiteindelijk vinden van de Zwarte Roodstaart, in een onooglijk hoekje bij de sluizen. Een stop bij de spuikom van Ritthem was goed voor zes Groenpootruiters en de derde IJsvogel van de dag, maar daar kwamen we niet voor… Vervelend genoeg zagen we hier vooral onze laatste hoop op Tafeleend in rook opgaan. We reden snel door naar het Schor van Rammekens, waar in theorie Rotgans, Eider, Rosse Grutto of een vroege Sneeuwgors moesten kunnen. In theorie dus. Niks van dat alles!

Het dagrecord was nu wel echt uit beeld. We kozen ervoor om Veere te laten voor wat het was, wetend dat we daarmee Tafeleend en Goudvink definitief opgaven. In plaats daarvan deden we een laatste poging om op de zeedijk van Westkapelle toch nog Rosse Grutto, Regenwulp, Kanoet, Pontische Meeuw te vinden, wat overigens niet lukte. Een klein halfuurtje over zee kijken leverde als 125e en laatste dagsoort nog wel een Grote Jager op. We besloten het erbij te laten en sloten de dag vervolgens af met een prima maaltijd in het Kasteel van Batavia.

bigday

Afsluiting BIGDAY 2015, traditiegetrouw op het terras bij het Kasteel van Batavia. Foto: Rob Sponselee.

Onder het eten maakten we de balans op. Ons leek 125 soorten op deze dag een mooi aantal, omdat de omstandigheden voor vogeltrek niet goed waren. We hadden met Grote Pieper, Kleinste Jager, Sperwergrasmussen, Bladkoning en Buidelmees wel voldoende ‘krenten’ om hoog te kunnen eindigen, maar misten gewoon te veel ‘gewone’ soorten: Grote Zilverreiger, Rotgans, Tafeleend, Eider, Middelste Zaagbek, Havik, Patrijs, Rosse Grutto, Kanoet, Drieteenstrandloper, Pontische Meeuw, Huiszwaluw, Goudvink. Behalve enkele van deze soorten werden door andere vogelaars (met name door Pim) nog een aantal soorten op Walcheren gezien die wij niet hadden: Parelduiker, Regenwulp, Kleine Strandloper, Middelste Jager, Zomertortel, Huiszwaluw, Grasmus en Grote Lijster. Al met al lijkt het record wel te pakken, wellicht een weekje later in het jaar. Wij gaan het in elk geval zeker nog eens proberen!