Van begin februari tot begin april 2015 zagen Jos en Koos Boogaard vrijwel dagelijks enkele zeer opvallende Spreeuwen in hun tuin aan de Keiweg in Koudekerke. Aanvankelijk ging het om één vogel, maar na een paar dagen bleken er maar liefst vier Spreeuwen met opvallend lange, naar beneden gekromde snavels hun tuin te bezoeken.

spreeuw b

De vogels waren geassocieerd met “normale” Spreeuwen, maximaal 7-8 vogels en werden verspreid over de dag gezien, foeragerend op vetbollen of op het gazon, waar ze er ondanks hun vreemde snavels in slaagden wormpjes en andere prooien te bemachtigen. In tegenstelling tot hun soortgenoten met normale snavels waren ze echter niet in staat van de als vogelvoedsel neergelegde appels te eten.

spreeuw a

Snavelafwijkingen bij vogels komen regelmatig voor. Op internet zijn talloze voorbeelden te vinden en de meeste vogelaars hebben wel eens vogels gezien met kruissnavels (Scholeksters, meeuwen) of verlengde en kromgegroeide boven- of ondersnavels (soms is slechts 1 snavelhelft vergroeid). Het bijzondere van deze waarneming is dat het een groepje betreft met identieke vergroeiing. Het kan haast niet anders dan dat het een familiegroepje is en dat er dus sprake is van een genetisch defect. Waarschijnlijk is dit de meest voorkomende reden voor snavelvergroeiing, al kunnen ook voedselproblemen, een mechanisch probleem (bij Scholekster bijvoorbeeld vervorming van de snavel door het openen van schaaldieren) en ziektes tot vergroeiingen leiden. Bijgevoegde foto’s zijn gemaakt door Jos en Koos.