De vooruitzichten voor deze Big Day zijn al een hele week voortreffelijk en stabiel en dit blijft gelukkig zo. Zuidoost 3, een graad of 23 met veel zon! De dagen voorafgaand aan 7 mei staan in het teken van voorbereiden. Het moeilijkste is te bepalen waar we gaan beginnen en welke route we nemen. Je wilt toch zo effectief mogelijk vogelen. Google en waarneming worden je beste vrienden (al waren ze dat al jaren). Uiteindelijk hebben we de beslissing genomen om dezelfde start te maken als vorig jaar, namelijk beginnen in de bossen van de Braakman. We hebben een gast in ons midden: Matthias Koster uit Arnhem. Verder bestaat ons team uit Peter Roelse en Roger Joos.

Om 01.45 uur gaat de wekker, want mijn broodtrommeltje heb ik een paar uur daarvoor al gevuld. Om 02.15 uur haal ik eerst Peter op en daarna Matthias, die gebruik maakt van de B&B van Schellach. Daar aangekomen is de nummer één van onze lijst een 1 Wilde Eend en 2 Houtduif en een roepende 3 Regenwulp. Matthias en ik blijven buiten staan om te kijken of de 4 Kerkuil uit de schuur vliegt. Ja hoor, die werkt netjes mee. Op naar Zeeuws-Vlaanderen. Om 03.10 uur komen we aan bij de bossen van de Braakman en we rijden via de spaarbekkens van Philippine met ramen wijd open rustig door. Plots een uil voor ons in het groot licht: een 5 Bosuil! Jagend en roepend, wauw! Voor Peter een nieuwe Zeelandsoort en voor mij een eerste zichtwaarneming. Je hoort ze tenslotte vaker dan dat je ze ziet. De Bosuil gaat in een boom zitten, roept en het vrouwtje roept terug. Te gek, in tegenstelling tot vorig jaar lukt het nu dus wel. Heeft dit ermee te maken dat deze Big Day drie weken eerder is? We horen nog een 6 Meerkoet en 7 Scholekster. Bij de Axelsche Kreek is het een kakofonie van vogelgeluiden. De 8 Snor is luid zingend aanwezig, zelfs twee exemplaren. De 8 Rietzanger, 9 Kleine Karekiet en 10 Blauwborst zingen ook luidkeels. Een 11 Cetti’s Zanger doet ook stevig zijn best. In de verte horen we 12 Buizerd en 13 Koolmees roepen. De volgende stop is bij Luntershoek.

IMG_3391

Een mooi gebied met veel riet en cultuurlandschap met enkele boerderijen. We horen een 14 Steenuil roepen en de eerste 15 Bosrietzanger zingt ons ook toe. Een 16 Grauwe Gans verstoort de vredige nachtrust een beetje maar een herhaaldelijk roepende 17 Kwartel maakt dit dan weer goed. Boven het water horen we een 18 Visdief en baltsende 19 Kuifeenden. Andere soorten bij Luntershoek zijn 20 Bergeend, 21 Koekoek, 22 Rietgors, 23 Zwarte Kraai, 24 Blauwe Reiger, 25 Fuut, 26 Aalscholver, 27 Nachtegaal, 28 Waterhoen en 29 Grote Canadese Gans. Tegen beter weten gaan we bij Sint Jansteen toch maar weer spechten en boomklever proberen. Het is nog wat vroeg dus horen we voornamelijk 30 Zanglijster en 31 Merel zingen. Een 32 Pimpelmees, 33 Roodborst en 34 Winterkoning proberen ook het hoogste lied te zingen. De 35 Goudhaan zingt subtiel en zo ook de 36 Boomkruiper. Hier verder nog 37 Kauw, 38 Vink, 39 Zwartkop, 40 Zwarte Mees en gelukkig dan toch spechten: 41 Grote Bonte Specht en 42 Groene Specht. Een kleine herkansingspoging in de bossen van de Clinge: 43 Ekster, 44 Spreeuw, 45 Turkse Tortel, 46 Gaai. De achteloze zang van een 47 Tjiftjaf gaat bijna langs ons heen. Plots roept Matthias: 48 Kruisbek! En ja hoor, kort horen wij hem ook. Een goeie soort voor een Big Day lijkt mij. Op het parkeerterrein horen we verder nog 49 Heggenmus, 50 Fitis en 51 Grote Lijster. Onderweg boven een akker scoren we 52 Gele Kwikstaart en 53 Boerenzwaluw en een rustende 54 Torenvalk.

IMG_3396

Onderweg naar een prachtig natuurgebied, ‘De Putting’, vlakbij mijn geboortegrond Kloosterzande. Dit oude weidegebied wat van oudsher bekend staat als rust- en graasgebied van ganzen is de laatste jaren flink uitgebreid met nieuwe natuur en vele ondiepe plasjes. Hier gaan nog leuke dingen gezien worden in de toekomst. De gehoopte Steltkluut en Zomertaling laten ons echter in de steek. Wel tellen we hier 55 Kleine Mantelmeeuw, 56 Zilvermeeuw, 57 Kokmeeuw, 58 Holenduif, 59 Buizerd, 60 Kievit, 61 Roodborsttapuit, 62 Huismus en 63 Bruine Kiekendief. Er lopen vele tientallen 64 Groenpootruiters en 65 Oeverlopers. Een enkele 66 Bosruiter, 67 Kluut en 68 Witgat vergezeld hen. In het weiland foerageert een 69 Ooievaar en er lopen ook enkele 70 Tapuiten. Verder aanwezig: 71 Krakeend, 72 Wintertaling, 73 Grutto, 74 Slobeend en een zingende 75 Tuinfluiter, 76 Graspieper, 77 Tureluur, 78 Kleine Plevier, 79 Ringmus. Het loopt tegen acht uur aan en we besluiten in één ruk door te rijden naar Breskens, zodat we hier tegen negen uur aanwezig zijn. Onderweg tikken we nog de altijd moeilijke 80 Sperwer binnen en we zien ook de eerste 81 Huiszwaluwen. Bij Biervliet checken we nog even een paar plasjes wat 82 Tafeleend, 83 Kneu, 84 Dodaars en 85 Oeverzwaluw oplevert. Net voor Breskens stoppen we even bij de kijkhut van Nummer Een. Daar doen we wat vachtjes uit want het begint kittig warm te worden. Boven ons horen we geheel onverwachts twee Zwarte Mezen. Later hoor ik dat die gisteren ook voorbijkwamen op Telpost Breskens. Wellicht dezelfde? Vanuit de kijkhut horen we het typische geluid van 86 Zwartkopmeeuw. Op het eiland voor de hut veel, heel veel 87 Visdieven. Een enkele 88 Dwergstern zit er ook tussen. Aan de andere kant van de dijk vliegen wat 89 Sijzen over en ter plaatse zitten 90 Brandganzen en vliegen er 91 Gierzwaluwen over. Op Telpost Breskens schuiven we aan bij de meute. Er zijn al een aantal leuke soorten voorbijgekomen maar voorlopig blijft het even kalmpjes. Dit geeft de tijd voor een lunch maar niet voor mij, want onderweg ben ik erachter gekomen dat ik mijn koelboxje thuis heb laten staan. Zuur hoor! Corstiaan Beeke heeft een 92 Grauwe Vliegenvanger in zijn scoop staan, waar we even doorheen mogen kijken. Je kan hem maar hebben… Snel en zacht roep ik Matthias en Peter (onze concurrenten zijn er ook) want in de verte zie ik een 93 Grote Zilverreiger langs flappen. In het natuurgebied voor de telpost zitten heel ver een tweetal 94 Temmincks Strandlopers. Die zien we later in Westkapelle gelukkig een stuk beter! Gestaag gaat het naar de honderd met 95 Boompieper, 96 Strandplevier, 97 Witte Kwikstaart, 98 Purperreiger, 99 Zomertortel, 100 Putter, 101 Zwarte Wouw, 102 Engelse Kwikstaart en twee andere gele vogels: 103 Wielewalen, een koppeltje. Op de paaltjes in het weiland verschijnt een 104 Paapje. Dan de soort van de dag: luid wordt er geroepen 105 ROODSTUITZWALUW’!! Een nieuwe levenssoort voor ons alledrie, high fives gaan de rondte in. Even later kakt het in en we besluiten ons weg te vervolgen richting Oostburg. In de Blikken en de Sophiapolder zien we 106 Knobbelzwaan, 107 Bontbekplevier, 108 Zilverplevier, 109 Kemphaan, 110 Geoorde Fuut, 111 Kleine Zilverreiger en 112 Rosse Grutto.

Op naar Walcheren waar we eerst Park Toorenvliedt aandoen voor de Kwak maar we kunnen geen Kwak vinden. Ik zit er een beetje doorheen, hongerklop. Op weg naar de auto een 113 Staartmees en een 114 Braamsluiper. Ik zet Peter en Matthias bij de Zandvoortweg af waarna ik even snel naar huis ga om mijn koelbox in te laden en te eten. Als ik terug ben, hebben zij inmiddels 115 Steltkluut, 116 Veldleeuwerik en 117 Stormmeeuw gevonden. Terwijl we druk overleggen wat nu te doen, worden we onderbroken door een whatsappje: er vliegen Vale Gieren langs Breskens! Gaan we rijden? Er volgt een discussie, die uiteindelijk eindigt in het besluit niet van ons plan af te wijken en richting Neeltje Jans te gaan. Daar dippen we Zwarte Zeekoet en Kuifaalscholver, maar slokken we een lekkere Radler naar binnen, welverdiend. Daar noteren we wel 118 Eider, 119 Steenloper, 120 Wulp, 121 Middelste zaagbek, 122 Grote Stern, 123 Rotgans en 124 Grote Mantelmeeuw. Op Schouwen-Duiveland zit al een heel jaar een 125 Grote Zee-eend, die we moeiteloos vinden. Waarschijnlijk weerhoudt een kapotte vleugel dit beest ervan om weg te vliegen. Ook leuk voor in mei is de 126 Zwarte Rotgans! Hoog water inmiddels, dus tijd om naar de HVP in de Prunje te gaan. Daar zien we 127 Drieteenstrandloper, 128 Lepelaar, 129 Bonte Strandloper, 130 Kanoet, 131 Noordse Stern en 132 Zwarte Ruiter. Een late 133 Smient is ook zeer welkom.

Opnieuw ontstaat er een discussie: eten in Zierikzee en door naar Tholen en via de Wanteskuub terug naar Walcheren of direct terug naar Walcheren, daar eten en Oranjezon induiken. We wegen de te behalen soorten tegen elkaar af en de honger wint niet want we rijden terug naar Walcheren. Bij ‘De Boshut’ in Oostkapelle (inmiddels onze stamkroeg) laten we ons een heerlijke maaltijd smaken en gaan we vol goede moed de laatste paar uur in. Dat wordt best wel een deceptie! Slechts drie schamele soorten weten we nog bij elkaar te harken. In Oranjezon scoren we 134 Spotvogel en 135 Havik, die ons samen wel dik een uur wandelen hebben gekost. Jammer, maar het is niet anders. Inmiddels wordt het aardig donker vanwege de buienwolken die groter en groter worden. Ik stel voor om de Ransuil van Oostkapelle even in te koppen. Ook al is deze al een tijd niet meer gemeld, we rijden er toch langs. Teleurgesteld stellen we vast dat de bomen naast het huis leeg zijn. De bewoner roept ons en vraagt of we de Ransuil willen zien? ‘Ja natuurlijk, maar hij zit er toch niet?’ ‘Ja hoor, de uil zit vanavond in mijn tuin, loop maar even mee.’ zegt hij. In een iel boompje in de tuin zit de 136 Ransuil ons soezig aan te kijken. Tof! We bedanken de uiterst vriendelijke bewoner en gaan snel door naar Westkapelle.

IMG_3425

Het gaat regenen en Westkapelle is angstvallig leeg. We besluiten er een punt achter te zetten. We hebben een geslaagde Big Day achter de rug. De vorige keer eindigde onze teller op 134 soorten en nu op 136.

Enkele feitjes op een rij:

  • In heel Zeeland zijn er deze dag 185 unieke soorten gezien. Alleen al op Telpost Breskens werden 90 soorten genoteerd.
  • Het Zeeuwse Big Day record van Mark Hoekstein, Sander Lilipaly en Pim Wolf staat sinds 28 april 2004 op 169 soorten!
  • Een Big Day in de Biesbosch (op 6 mei 2016, door onder meer Thomas van der Es) leverde een zeer respectabele 159 soorten op!

Proficiat aan onze concurrenten Izak en Adriaan Weststrate, Marc Goedbloed en Lennart Verheuvel die deze dag 149 soorten scoorden! Een verslag van hun Big Day is hier te lezen. Terugkijkend denk ik dat onze beslissing om Tholen en de Wanteskuub over te slaan en twee uur te weinig op Breskens staan ons heeft opgebroken. Op naar volgend jaar dan maar…

IMG_1004