Weerberichten zijn raar. De dagen voorafgaand aan de Big Day elke dag meerdere malen checken van het weerbericht, leert je dat weerberichten voorspellen onvoorspelbaar is… Vandaag hebben wij een fantastische nacht en ochtend, een tikkeltje fris met zo’n 10 graden Celsius en een matig briesje (3-4 Bft) uit ZZW. Het is zeer helder en het wordt dan ook al vroeg licht. Om 02.30 uur vertrekken Marcel Klootwijk, Peter Roelse en ik richting Zeeuws-Vlaanderen waar onze Big Day begint. Boterhammen check, koffie en thee check, fototoestellen check, telescopen check, verrekijkers check en humeur check! In de tunnel komen we tot de ontdekking dat zowel Peter en ik onze locatielijsten vergeten zijn, uncheck… Dat mag de pret echter niet drukken.

Onze eerste bestemming zijn de bossen van Braakman-zuid om een Bosuil in te tikken. Helaas liet die zich niet horen of zien. Jammer, want hier hadden we wel op gerekend en deze soort leek ook haalbaar. De eerste vogel die zich aan ons liet horen was de Bosrietzanger (1). Gedurende de rest van de dag kwamen we deze soort regelmatig tegen, in totaal 15 exemplaren. Meteen daarna volgen Rietzanger (2), Koekoek (3), Waterhoen (4), Meerkoet (5) en Houtduif (6).

De kop is eraf en we vervolgen onze weg met groot licht door de spiksplinternieuwe tunnel naar Luntershoek, een gebied ook wel ‘Groot Eiland’ genoemd. Ik ben kom hier als geboren en getogen Zeeuws-Vlaming elke maand wel een paar keer en vind dit vooral voor ‘nachtvogelen’ een gebied met veel potentie. Er staat een uitkijktoren waar vanaf het gebied goed te beluisteren is. De weg er naartoe is een erg vochtige, heel veel dauw zorgt ervoor dat onze broeken meteen zeiknat zijn. Als snel horen we hier twee Kwartels (7) roepen, wat een verrassing is. Verder noteren we Scholekster (8), Kleine Karekiet (9), roepende jongen van een Ransuil (10), Wilde Eend (11), Grauwe Gans (12), Kuifeend (13), Bergeend (14), Krakeend (15), Blauwe Reiger (16) en Rietgors (17).

We verlaten het natte weiland en met open autoramen rijden we langzaam het gebied uit richting Hulst. Al snel horen we bij een bruggetje waar we even halt houden twee zingende Blauwborsten (18), een Cetti’s Zanger (19) en een Zwarte Kraai (20) en zien we stil boven ons een Kerkuil (21) vliegen! Onderweg vinken we nog een aantal soorten af: Merel (22), Winterkoning (23), Zanglijster (24), Roodborst (25) Tjiftjaf (26), Zwartkop (27) en Koolmees (28).

bewerkt 30052015 Zandberg Steenuil 0477

Steenuil, Zandberg, 30 mei 2015. Foto: Marcel Klootwijk.

Vanuit Hulst rijden we naar Zandberg, waar in de ernaast gelegen kreek in het verleden wel eens Waterral, Roerdomp en Woudaap zijn gehoord. We rijden Hulst net uit als er luid ‘Steenuil’ (29) wordt geschreeuwd. Op een verkeersbord zien we het kleine en oh zo schattige uiltje zitten. We proberen nog foto’s te maken maar denk niet dat die gelukt zijn vanwege het gebrek aan voldoende licht. Wat een gave waarneming! Bij Zandberg kruisen we verder af: Zwartkopmeeuw (30), Vink (31), Holenduif (32), Pimpelmees (33), Kauw (34), Gele Kwikstaart (35), Ekster (36), Buizerd (37) en Kokmeeuw (38).

De zuidelijke Vest van Hulst blijkt zo vroeg in de morgen toch een leuke locatie. Al snel zien we de gehoopte IJsvogel (39), een waarschijnlijk broedgeval en bovendien een leuke meisoort! Ook noteren we hier Spreeuw (40), Turkse Tortel (41), Fuut (42), Boomkruiper (43), Aalscholver (44), Grasmus (45), Groene Specht (46) en Kleine Mantelmeeuw (47).

bewerkt 30052015-Clinge-Bossen-0504

Clingse Bossen, 30 mei 2015. Foto: Marcel Klootwijk.

Next: het Waterwingebied van Sint Jansteen. Het bos levert weinig nieuwe soorten op: Knobbelzwaan (48), Goudhaan (49), Grote Bonte Specht (50) en Gaai (51). We weten nog een goede plek in het Waterwingebied, meer richting Clinge. De zon is inmiddels doorgekomen en dat geeft prachtige sfeerbeelden. In dit gedeelte van het Waterwingebied willen de vogels wel zingen, maar veel zangvogels hebben we al. We noteren Kuifmees (52), Boomklever (53) en Fitis (54). Op naar Axel, een verplicht nummertje tussendoor, want hier broedt de Slechtvalk op de watertoren en dat kan in mei een lastige soort zijn. Het vrouwtje Slechtvalk (55) laat zich mooi zien, als een trotse moeder wakend over haar kroost. Onderweg zien we nog Torenvalk (56), Grauwe Vliegenvanger (57), Roek (58) en Tafeleend (59). We genieten van een luid zingende Cetti’s Zanger en we missen de Casarca. Ik merk op dat we misschien een tweede kans hebben op Casarca in de Autrichepolder bij Westdorpe. Dit is maar een kleine omweg en bovendien een leuk gebied. We posteren ons achter onze telescopen en vinken weer af: Grote Canadese Gans (60), Oeverzwaluw (61), Veldleeuwerik (62), Huiszwaluw (63), Slobeend (64), Geoorde Fuut (65), Grutto (66), Witte Kwikstaart (67), Zomertaling (68), Tureluur (69), Grote Mantelmeeuw (70), Gierzwaluw (71), Kluut (72), Graspieper (73), Kleine Plevier (74), Steenloper (75), Kleine Strandloper (76), Wintertaling (77), Boerenzwaluw (78), Huismus (79), Visdief (80) en Bontbekplevier (81). Casarca dippen we hier overigens ook.

bewerkt 30052015 Groede Zomertaling 0512

Zomertaling, Autrichepolder – Westdorpe, 30 mei 2015. Foto: Marcel Klootwijk.

Onderweg naar West-Zeeuws-Vlaanderen zien we de enige Kleine Zilverreiger (82) van de dag. De Sopiapolder nabij Oostburg levert niets spectaculairs op maar de teller loopt op: Brandgans (83), Tuinfluiter (84), Kemphaan (85), Drieteenstrandloper (86), Roodborsttapuit (87), Patrijs (88) en Spotvogel (89). Een ander mooi gebied vlakbij Oostburg is De Blikken, een mooi nat weideheggenreservaat. De opbrengst valt hier echter wat tegen: Lepelaar (90), Temminck’s Strandloper (91), Kneu (92) en Oeverloper (93). Langzaam gaan we weer richting ‘onze’ kant. Onderweg zien we nog Bruine kiekendief (94) en Ringmus (95). Een pitstop bij Nummer Eén levert vervolgens ook een aantal soorten op: Putter (96), Dwergstern (97), Grote Stern (98), Rosse Grutto (99), Kievit (100) en Zilvermeeuw (101).

Snel weg uit Zeeuws-Vlaanderen (Stormmeeuw 102) en op naar de Zak van Zuid-Beveland. Daar verblijft al enige tijd een paartje Pijlstaart. Deze blijken lastig te vinden, maar in de verte zien we het vrouwtje Pijlstaart (103) dobberen. De volgende stop is bij de Pietkreek, waar de makkelijk lijkende Wielewaal nummer honderdvier moet worden. Helaas, de Wielewaal wil niet zingen en laat zich jammer genoeg ook niet zien. Op het Veerse Meer drijven enkele Middelste Zaagbekken (104). Ook horen we eindelijk een groepje Staartmezen (105). In Middelbrug werkt een gepland mannetje Zwarte Roodstaart (106) goed mee en ook de Ooievaar (107) laat zich zien. In Park Toorenvliedt zien we geen Kwak maar gelukkig wel een zingende Heggemus (108).

bewerkt 30052015 Prunje Peter 0528

Peter Roelse, Prunje, 30 mei 2015. Foto: Marcel Klootwijk.

We switchen van auto en gaan via het Zandvoortweggebied (Steltkluut, 109) snel richting Westkapelle. Bij Westkapelle zien we Zomertortel (110), Groenling (111), Braamsluiper (112) en boven zee Jan-van-Gent (113). Via Neeltje Jans (Eider 114, Rotgans 115, Nachtegaal 116) rijden we snel naar Schouwen-Duiveland. Op de HVP van de Wevers Inlaag verzamelen elke dag met hoog water vele honderden steltlopers en dat is ook vandaag het geval. We schrijven weer heel wat soorten bij: Bonte Strandloper (117), Zilverplevier (118), Kanoet (119), Groenpootruiter (120), Krombekstrandloper (121), maar ook Noordse Stern (122) en Strandplevier (123). Ter hoogte van Burghsluis verblijft al anderhalf jaar een mannetje Grote Zee-eend (124) op de Oosterschelde, wat snel gevonden wordt.

bewerkt 30052015 Delingsdijk Roger 0530

Roger Joos, Prunje, 30 mei 2015. Foto: Marcel Klootwijk.

Het is bijna tijd voor een warme hap en één welverdiende koude pint. Toch ontstaat er eerst nog wat discussie. Gaan we naar Noord-Beveland en proberen we daar Baardman en Zwarte Rotgans of doen we De Banjaard en proberen we Goudvink en Roodmus? In dat geval hebben we voldoende tijd om op het gemak te eten en iets vroeger in Oranjezon te zijn zodat de kans op andere soorten nog wat groter is. We kiezen voor het laatste en snel parkeren we de auto bij De Banjaard. Geen Roodmus te horen of te zien en ook de Goudvink lijkt niet mee te werken. Bij het weggaan roept Marcel ineens: man Goudvink (125)! Terug bij de parkeerplaats zien we dat haastige spoed zelden goed is, want vanwege haast hebben we geen parkeerkaartje gekocht… En wie zien we daar lopen? Parkeerwachters! Peter geeft een ferme vloek en loopt naar de auto. Gelukkig is de wachter ons goed gezind en we mogen na het kopen van een parkeerticket boetevrij onze weg vervolgen.

Na een heerlijke maaltijd bij de Boschhoek in Oostkapelle duiken we Oranjezon in voor de laatste maar meest zware uurtjes. Gelukkig scoren we al snel onze doelsoorten voor die avond: Havik (126), Gekraagde Roodstaart (127), Boomleeuwerik (128), Grote Lijster (129), Boompieper (130), Zwarte Mees (131), Waterral (132), Sprinkhaanzanger (133) en als laatste een Dodaars (134). Om 23.48 uur is onze Big Day afgelopen. Wat een geslaagde dag! Ik denk dat zo’n dag een paar weken eerder doen zeker met goede wind 150 soorten kan opleveren…