Op maandag 2 oktober trof Jos Tramper een 1kj Kleine Vliegenvanger aan in de mistnetten in zijn tuin. Hij belde Pim Wolf om dit te melden. Er werd afgesproken dat geïnteresseerden die in de buurt waren welkom waren om een kwartier later bij de vrijlating van de vogel op de begraafplaats van Westkapelle aanwezig te zijn. Dankzij een berichtje van Pim waren er even later zes belangstellenden, die de kans kregen om enkele minuten de (inmiddels geringde) vogel te bekijken en te fotograferen. Vervolgens kreeg het beestje zijn vrijheid terug. Hij bleef op en meter of zeven hoogte nog tien seconden in een boom zitten, om daarna voorgoed uit beeld te verdwijnen.

Kleine Vliegenvanger, 1kj, begraafplaats Westkapelle, 2 oktober 2017. Foto’s: Corstiaan Beeke.

Dit was het 15e geval van Kleine Vliegenvanger op Walcheren. Bij de voorgaande veertien vogels ging het in twee gevallen om een adult: een ringvangst in Oranjezon op 28 september 1985 (adult vrouwtje) en een veldwaarneming op 26 september 2010 langs het ruiterpad bij het Vroonbos, Westkapelle (adult mannetje). Verder valt op dat dit de negende op Westkapelle was en de vijfde voor de begraafplaats. Slechts één keer bleef een vogel langer dan een dag: op 13 en 14 oktober 1988 en inderdaad, op de roemruchte begraafplaats van Westkapelle. Tweemaal eerder scoorde een Walcherse vogelaar een Kleine Vliegenvanger als tuinsoort: op 5 november 1977 Gido Davidse in Middelburg (tevens de laatste datum) en op 24 mei 1992 Jan Goedbloed in Grijpskerke (het enige voorjaarsgeval). De enige andere ringvangst op Walcheren was dus op 28 september 1985 in Oranjezon (A. Joosse).

Gevallen Kleine Vliegenvanger op Walcheren (Mario Aspeslagh). 

 1. 5 nov 1977 Noordweg, Middelburg
 2. 28 sept 1985, ringvangst, Oranjezon
 3. 29 sept 1985 opslagterrein Westkapelle
 4. 13-14 okt 1988 begraafplaats Westkapelle
 5. 21 sept 1991 begraafplaats Westkapelle
 6. 8 okt 1991 Fort Rammekens
 7. 24 mei 1992 Jacob Catsweg, Grijpskerke
 8. 4 okt 2005 tuinen westpunt Westkapelsche Kreek
 9. 5 okt 2005 begraafplaats Westkapelle
 10. 25 okt 2006, telpost De Nolle
 11. 27 sept 2008, tuinen westpunt Westkapelsche Kreek
 12. 13 sept 2009, duinen Dishoek
 13. 8 okt 2009, begraafplaats Westkapelle
 14. 26 sept 2010, ruiterpad Vroonbos Westkapelle
 15. 2 okt 2017, ringvangst, bungalowpark Westkapelle

In Nederland worden in de meeste jaren minder dan tien Kleine Vliegenvangers waargenomen. Er is slechts één wintergeval bekend. In mei-juni wordt er soms een zingend mannetje ontdekt, maar in ca. 90% van de gevallen gaat het (net als bij de Walcherse gevallen) om onvolwassen vogels in september-november. Veruit de meeste daarvan worden overigens op Waddeneilanden ontdekt.