In de eerste week van augustus 2015 verbleef ik een aantal dagen op Texel. Niet alleen om naar vogels te kijken, maar ook om met Danielle (mijn vrouw) dit mooie eiland te bekijken en er te leren parachutespringen – iets wat ik al lang wilde doen. Als bonus pakte ik er twee Aziatische Goudplevieren mee, die al geruime tijd verbleven langs de oostrand van het eiland. Het waren goede oefenobjecten; de vogels verschilden qua kleed veel van elkaar. De ene was een klassiek mannetje in zomerkleed dat recent was gestart met de rui, de ander had al meer zomerkleedveren geruit en had meer weg van een vrouwtje. Beide vogels zijn inmiddels goed gefotografeerd (zie www.waarneming.nl of www.dutchbirding.nl).

Op zaterdag 8 augustus doe ik het vaste rondje Westkapelle: beginnen in het Vroon, daarna eventueel door naar de zeedijk, de begraafplaats of het opslagterrein. Vanaf de K. de Vosweg bekijk ik de eilanden, waar een flinke groep Goudplevieren is neergestreken. Half juli zijn de eerste vogels uit het hoge noorden teruggekeerd en dat aantal is langzaam toegenomen, tot enkele honderden vogels begin augustus. Kleine groepen verblijven vaak op de akkers verspreid over het westelijke deel van Walcheren, maar deze morgen lijkt alles zich in het Vroon te hebben verzameld: ik tel ruim 300 vogels. Dat maakt het afzoeken ervan gemakkelijker.

Vanaf de K. de Vosweg bekijk ik met mijn telescoop het sterneneiland. Mijn blik valt op een goudplevier die mijn hart meteen sneller doet kloppen. De vogel is kleiner van formaat dan de omringende Goudplevieren en maakt een tamelijk grijze, kleurloze indruk. De rug is grof gevlekt en mist de fijne tekening van Goudplevier. Om de vogel vanuit een andere hoek te bekijken – de vogel staat met de rug naar mij toe – schuif ik 100 meter op naar links. Wat me dan opvalt is de tekening op de kop en borst: een scherp afgesneden witte wenkbrauwstreep, die verbonden is met een mooi getekende witte ‘shawl’ die het breedst is op de zijborst. Dit ziet er goed uit voor een Amerikaan of een Aziaat! Van flinke afstand maak ik wat foto’s – die kun je beter maar alvast hebben.

Azigo Vroon Wk 9aug2015 Kris de Rouck

Aziatische Goudplevier, Westkapelle, 9 augustus 2015. Foto: Kris De Rouck.

De groep Goudplevieren vliegt op vanwege een Buizerd, maar landt gelukkig weer snel. Ik volg de spannende plevier en zie deze landen op het noordelijk gelegen eiland langs de K. de Vosweg. Daar laat de vogel zich nu goed zien. De tertials vertonen een grof gekarteld patroon; op iedere tertial liggen 4-5 ver uit elkaar liggende witte ‘spots’. De witte ‘shawl’ loopt volledig door over de flank. Een deel van de flankveren is echter al geruid, waardoor ik voorzichtig ben met de determinatie. Ik neig naar Aziatische, vooral vanwege de relatief lange tibiae en de indruk van een ‘kort achtereind’, dat veroorzaakt wordt door lange tertials en een korte handpenprojectie.

Tirzah Brusse schuift argeloos aan en valt met de neus in de boter. Nadat ik via Whatsapp de overige Walcherse vogelaars in kennis stel, volgen ook Corstiaan Beeke en Pim Wolf. Gezamenlijk maken we de determinatie af. De kleurverdeling op de rug valt op: alleen de rug, mantel en schouders vertonen enkele diepgele vlekken, terwijl de dekveren en tertials bijna kleurloos zwart-wit zijn getekend. Als de groep opvliegt en een rondje maakt boven het gebied, is de vogel er door het geringe formaat en de slanke structuur vrij gemakkelijk uit te halen. Voor het eerst zijn de grijsbruine oksels te zien. In vlucht steken de poten voorbij de staart – nog een goed kenmerk voor Aziatische. Is de groep eenmaal geland, dan is de vogel binnen de kortste keren teruggevonden.

Aziatische Goudplevier Westkapelle 10aug2015 CB

Aziatische Goudplevier, Westkapelle, 10 augustus 2015. Foto: Corstiaan Beeke.

Azigo Vroon Wk 7 aug 2015 TL

Aziatische Goudplevier, Westkapelle, 7 augustus 2015. Foto: Thomas Luiten.

Op het moment van schrijven (maandag 10 augustus) verblijft de Aziatische Goudplevier nog steeds in het gebied. Soms is de vogel wat moeilijker te vinden; Goudplevieren zijn van nature tamelijk ‘ril’ en de groep verblijft geregeld ook op de akkers rondom het Vroon. Op internet zijn inmiddels prima foto’s verschenen, waarmee ook dit geval goed gedocumenteerd is.

Sinds 2000 verschijnt de soort (met uitzondering van 2003) jaarlijks in Nederland, met gemiddeld 2-3 door de CDNA aanvaarde gevallen per jaar (www.dutchavifauna.nl). De eerste voor Walcheren, een adult in nagenoeg zomerkleed, werd ontdekt door Jaco Walhout in 1991 (13 t/m 15 sep, Meinersweg/Zandvoortweg e.o.), gevolgd door een eerste winter in 2004 (14 jan t/m 10 feb Zandvoortweggebied, o.a. Leo Boon en Pim Wolf) en twee vogels in 2012: een vrouw-type in zomerkleed, gevonden door Corstiaan Beeke en Jaap Kolijn (19 t/m 24 mei, honkvast langs de Stenen Kruisweg, Buttinge) en een korte waarneming (maar met prima foto’s) van Floor Arts van een adult in vol zomerkleed in het Vroon bij Westkapelle op 28 juni.

Aziatische Goudplevieren op Walcheren 1991, 2004 en 2012

De vorige vier Aziatische Goudplevieren op Walcheren. Linksboven: Meinersweg, 13 september 1991 (foto Tobi Koppejan). Rechtsboven: Zandvoortweg, 31 januari 2004 (foto Pim Wolf). Linksonder: Stenen Kruisweg, Buttinge, 21 mei 2012 (foto Corstiaan Beeke). Rechtsonder: Westkapelle, 28 juni 2012 (foto Floor Arts).

Thomas Luiten