Het samenstellen van de top-20 aan meest bijzondere waarnemingen is net als de vorige edities vooral een kwestie van persoonlijke voorkeur, dus er vallen ook verschillende leuke waarnemingen buiten de boot. Heel wat van de getoonde foto’s zijn al eerder opgenomen in de waarnemingenoverzichten, maar dat mag de pret niet drukken. Veel kijk-, lees- en luisterplezier!

Leuk om te zien is, hoe het totaal aantal waargenomen vogelsoorten per jaar altijd dicht bij elkaar ligt. In totaal zagen we in de periode 2010 – 2023 niet minder dan 335 verschillende soorten, maar we eindigen elk jaar tussen de 259 en de 270 unieke vogelsoorten. Sinds 2010 worden op Walcheren jaarlijks gemiddeld 267 soorten gezien.  In 2023 kwamen we niet verder dan 264 soorten. Dat kun je dan zien als een matig jaartotaal, maar het doet niks af aan het feit dat er weer allerlei bijzonders is waargenomen!

De enige soort die dit jaar voor het eerst op Walcheren werd vastgesteld was de Grote Grijze Snip. Deze moet nog worden ingediend bij de CDNA. Als deze aanvaard wordt, komt de all time Walcherenlijst op 365 soorten. Verder was 2023 het jaar van de tweede Terekruiter, de tweede Struikrietzanger en de derde Kleine Kokmeeuw voor ons eiland, maar ook mooie (broed)succesverhalen van Bijeneters en Dwergsterns.

Kleine Alk, buitenhaven Vlissingen, 6 januari 2023. Foto: Marcel Klootwijk.

Rosse Franjepoten, Oranjedijk Vlissingen, 7 januari 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Ransuil, Walcheren, 23 januari 2023. Foto: Marten Peene.

Kerkuil, Walcheren, 30 januari 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Sneeuwgors, Westelijke Sloehavendam, 1 februari 2023. Foto: Piet de Poorter.

Kleine Bonte Spechten, Oranjebosch Oostkapelle, 18 maart 2023. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

Koereiger, Breeweg Middelburg, 25 maart 2023. Foto: Marten Peene.

Bonte Kraai, zeedijk Westkapelle, 17 maart 2023. Foto: Marcel Klootwijk.

Steltkluut, Sint Laurense Weihoek, 18 april 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

1. Hoppen

In totaal werden in 2023 niet minder dan zeven Hoppen gezien op Walcheren. Van die zeven verschenen er drie in april in Oranjezon. Het meest bijzondere geval was wel de Hop die tussen 7 april en 15 juni dagelijks zat te roepen aan de westrand van Serooskerke. Omdat de vogel enkele dagen na de ontdekking bovendien gericht op zoek leek naar een geschikte broedplek, werd de waarneming vervolgens stilgehouden. Uiteindelijk bleef een broedgeval uit en keerde de rust in het dorp na 15 juni weer terug. 

Hop, Serooskerke, 30 april 2023. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

Baardmannetje, Noordervroon, 22 april 2023. Foto: Marloes Donkers.

Draaihals, Buiten de Veste, 24 april 2023. Foto: Mayro Pattikawa.

2. Grote Grijze Snip

Grote Grijze Snip gold al jaren als één van de meest voorspelde nieuwe Walcherensoorten. Dit jaar werd hij dan eindelijk ook daadwerkelijk ontdekt en wel op 28 april door Pim Wolf in de Sint Laurense Weihoek. De vogel was hoogstwaarschijnlijk kort daarvoor ingevallen in een groep met tientallen Kemphanen, Tureluurs, Zwarte Ruiters en Groenpootruiters. Drie uur na de ontdekking vloog de snip op en kon daarna niet meer worden teruggevonden. Als alle vijf de vogels die dit jaar in Nederland werden ontdekt door de CDNA aanvaard worden, komt Nederland op 57 gevallen. Niet minder dan dertien daarvan werden er in Zeeland gezien. Alleen Friesland scoort met achttien gevallen nog beter.

Grote Grijze Snip, Sint Laurense Weihoek, 28 april 2023. Foto: Jacob Molenaar.

Temmincks Strandlopers, Sint Laurense Weihoek, 30 april 2023. Foto: Tobi Koppejan.

Purperreiger, Westkapelle, 4 mei 2023. Foto: Peter Meininger.

Zomertortel, Fort Den Haak, 13 mei 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Morinelplevier, Hollandseweg Aagtekerke, 16 mei 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Fluiter, Oranjezon, 19 mei 2023. Audio-opname: Marc Goedbloed.

3. Witvleugelsterns

Op 20 mei dacht Frits Caniels heel kort dat hij twee Eksters zag staan op een eilandje in het Noordervroon, maar dit bleken twee adult zomerkleed Witvleugelsterns te zijn! Kort na de ontdekking vlogen de vogels in noordoostelijke richting weg. Witvleugelstern wordt zeker niet jaarlijks gezien op ons ‘eiland’. De soort werd zelfs maar één keer eerder overtuigend op Walcheren gefotografeerd.

Witvleugelsterns, Noordervroon, 20 mei 2023. Foto: Frits Caniels.

Visarend, Pietkreek, 20 mei 2023. Foto: Marten Peene.

4. Bijeneters

Op Walcheren hebben in 2023 vermoedelijk vijf paartjes Bijeneters succesvol jongen groot gebracht. Omdat dit een uiterst kwetsbare soort betreft en de vogels in een niet vrij toegankelijk gebied broedden, werd dit heuglijke nieuws niet breed gedeeld. Landelijk kwamen vermoedelijk slechts maximaal twaalf paartjes Bijeneter tot broeden.

Bijeneters, Walcheren, 31 mei 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Bijeneters, Walcheren, 24 mei 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Bijeneters, Walcheren, 24 mei 2023. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

5. Terekruiter

Op 2 juni ontdekte Corstiaan Beeke een Terekruiter in de meest zuidelijke plas van de Sint Laurense Weihoek. De vogel foerageerde wat op slikrandjes en had het er goed naar zijn zin. In de avond van 4 juni vertrok de Terekruiter druk roepend hoog in noordoostelijke richting. Er was tot dusver slechts één eenmanswaarneming van deze soort op Walcheren: op 25 mei 2008 zag Rob Sponselee maar kort een Terekruiter op 600 meter afstand van deze locatie. Daarmee was de vogel van juni dit jaar dus voor bijna het complete Walcherse vogelaarsgilde een nieuwe Walcherensoort.

Terekruiter, Sint Laurense Weihoek, 3 juni 2023. Foto: Herman van Looken.

6. Struikrietzanger

Het geoefende oor van Thomas herkende in de ochtend van 2 juni de zang van een Struikrietzanger in de bosschages van het zuidelijk deel van het Noordervroon. De vogel werd daarna met name gedurende de rest van de ochtend en in de avond ook door anderen gehoord, maar niet gezien. Dit betreft pas het tweede geval van Struikrietzanger op Walcheren, na een zingende vogel op het opslagterrein van Westkapelle op 13 juni 2014, destijds ontdekt door Jaco Walhout.

Struikrietzanger, Noordervroon, 3 juni 2023. Audio-opname: Thomas Luiten.

7. Roodmussen

Met een bovengemiddeld aantal van vier verschillende vogels scoorde Roodmus dit jaar goed op Walcheren. De eerste Roodmus was een zwijgzame vogel (onv/vr) die kort gezien werd langs het Puinpad van Westkapelle. Vier dagen later volgde een eveneens korte waarneming van een adult mannetje in het Westkapelsche Bos. Op 13 juni werd een zingende vogel gehoord ten zuiden van Zoutelande en op 15 en 17 september was een jonge Roodmus aanwezig langs het Puinpad van Westkapelle.

Roodmus, Westkapelsche Bos, 7 juni 2023. Foto: Thomas Luiten.

Dwergstern, Noordervroon, 11 juni 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

8. Grote Karekiet

Op 16 juni werd een zingende Grote Karekiet ontdekt in het riet van de slotgracht van Kasteel Westhove. Net als in de voorgaande gevallen bleef het verblijf van deze zeldzaamheid op Walcheren beperkt tot slechts één dag. Na 1991 is dit pas de vijfde Grote Karekiet op Walcheren. Eerdere gevallen: 16 mei 2007 bij Westhove (exact dezelfde plek als deze vogel), 18 mei 2014 in de Veerse Kreken, 27 mei 2018 bij het Groot Vroon, Dishoek en 14 mei 2022 langs de Schelpweg bij Domburg.

Grote Karekiet, slotgracht Westhove, 9 juni 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Grote Karekiet, slotgracht Westhove, 9 juni 2023. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

9. Grijze Wouwen

Op 4 juli werd heel kort met het blote oog een Grijze Wouw gezien in de Sint Laurense Weihoek. Helaas raakte deze vogel al snel uit beeld en werd daarna ook niet meer teruggevonden. Ook de tweede waarneming van dit jaar was maar van korte duur. Op 17 sept zagen drie waarnemers een juveniele Grijze Wouw over het Noordervroon strak richting Domburg vliegen. Ook deze vogel werd daarna niet meer gezien. Bizar feitje, maar wel in lijn met de recente trend in Noordwest-Europa: pas op 5 april 2020 werd de eerste Grijze Wouw op Walcheren gezien. Inmiddels staat de teller al op zeven!

Grijze Wouw, Noordervroon, 17 september 2023. Foto: Kevin Bezemer.

10. Gestreepte Strandlopers

Van 14 tot en met 18 juli was een adulte Gestreepte Strandloper aanwezig in de Sint Laurense Weihoek. Op 17 sept werd een verse juveniele Gestreepte Strandloper gefotografeerd op de zeedijk van Westkapelle. Later op die dag liep deze vogel in het Noordervroon. Na vijf jaar zonder Gestreepte Strandloper waren dit alweer nummer 14 en 15 voor Walcheren. Best opmerkelijk is dat de eerste pas in 2002 op ons ‘eiland’ werd gezien.

Gestreepte Strandloper, zeedijk Westkapelle, 17 september 2023. Foto: Hub Corten.

Zwarte Ooievaar, Serooskerke, 15 juli 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Dwergsterns, Westkapelle, 20 juli 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

11. Waterrietzanger

Op 16 augustus werd een Waterrietzanger ontdekt in de rietkraag van het zuidelijk deel van het Noordervroon. Deze vogel liet zich slechts kort zien en bleek later op de dag ook nauwelijks twitchbaar. Dit betreft pas de vijfde voldoende gedocumenteerde waarneming van Waterrietzanger op Walcheren (zeven vogels).

Waterrietzanger, Noordervroon, 16 augustus 2023. Foto: Lenn van de Zande.

Ortolaan, Telpost De Nolle, 2 september 2023. Audio-opname: Lenn van de Zande.

Graszanger, Noordervroon, 2 september 2023. Audio-opname: Bert Wetsteijn.

Velduil, Noordervroon, 4 september 2023. Foto: Andries Hurks.

12. Reuzensterns

Twee Reuzensterns vlogen op 5 september samen over het Noordervroon naar zuidwest. Bijzonder, want ondanks dat er in het najaar vele tientallen Reuzensterns via Nederland zuidwaarts trekken, wordt deze soort zeker niet jaarlijks op Walcheren vastgesteld.

Reuzenstern, Noordervroon, 5 september 2023. Foto: Rob Sponselee.

13. Roodpootvalken

Tussen 4 en 15 september werden vijf trekkende Roodpootvalken gemeld, waaronder een bijzonder fraai 2e jaars mannetje op 5 september langs Telpost De Nolle. Helaas werd er dit jaar geen pleisteraar op Walcheren gevonden.

Roodpootvalk, Telpost De Nolle, 5 september 2023. Foto: Mayro Pattikawa.

Kuifaalscholver, Zuiderhoofd Westkapelle, 6 september 2023. Foto: Giovanni Dijkman.

Draaihals, Westkapelle, 9 september 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Wespendief, Telpost De Nolle, 10 september 2023. Foto: Mayro Pattikawa.

14. Baltische Mantelmeeuwen

Vanaf 19 sept werden tientallen vermoedelijke Baltische Mantelmeeuwen op Walcheren gezien, nagenoeg allemaal in de omgeving van Westkapelle. Bij deze soort wordt in Nederland de lijn gevolgd dat alleen een vogel waarvan door middel van ringen kan worden bewezen dat het een ‘pure’ Baltische Mantelmeeuw betreft, als zodanig wordt geaccepteerd. Tussen 22 september en 13 oktober werden vier verschillende geringde vogels gezien: drie uit Noorwegen en één uit Finland. In totaal zijn er nu dertien ‘bewezen’ Baltische Mantelmeeuwen op Walcheren gezien.

Baltische Mantelmeeuw, zeedijk Westkapelle, 22 september 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Roodhalsfuut, Westkapelsche Kreek, 23 september 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

15. Zwarte Specht

Heel verrassend was de melding van een Zwarte Specht in Oranjezon op 23 september. In de week die daarop volgde werd deze vogel nog een paar keer gezien of gehoord en ook gefotografeerd, op 30 september voor het laatst. Vanaf 10 oktober werd voor het eerst in decennia een Zwarte Specht in de bossen van Westerschouwen bij Burgh Haamstede waargenomen. Het is heel goed mogelijk dat dit de vogel is die eerder enige tijd op Walcheren aanwezig was. Op Walcheren dateert de laatste voldoende gedocumenteerde waarneming van Zwarte Specht van eind jaren ’90.

Zwarte Specht Oranjezon, 26 september 2023. Foto: Bert Wetsteijn.

Steppekiekendief, duinen Klein Valkenisse, 25 september 2023. Foto’s: Arjen van Gilst.

Buidelmees, Telpost De Nolle, 27 september 2023. Audio-opname: Lenn van de Zande.

Dwerggors, Telpost De Nolle, 27 september 2023. Audio-opname: Lenn van de Zande.

16. Bosgors

Het ‘standaard’ mee laten draaien van audioapparatuur op Telpost De Nolle leverde de afgelopen jaren al heel wat goed gedocumenteerde waarnemingen van Siberische Boompiepers en Dwerggorzen op. Op 1 oktober merkte Mayro Pattikawa vanaf de telpost een tikkende gors op, wat na bestudering van het sonogram zowaar een Bosgors bleek te zijn geweest. Dit betreft pas de tweede goed gedocumenteerde Bosgors voor Walcheren, na een twitchbare vogel in september 1990 bij Westkapelle.

Bosgors, Telpost De Nolle, 1 oktober 2023. Audio-opname: Mayro Pattikawa.

Witbuikrotgans met Rotgans Westkapelle, 14 oktober 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Noordse Pijlstormvogel, Westkapelle, 14 oktober 2023. Foto: Ludo van Dorst.

Middelste Jager, Westkapelle, 14 oktober 2023. Foto: Marten Peene.

Raaf, Oranjezon, 16 oktober 2023. Audio-opname: Lenn van de Zande.

Zeearend, Zuiderhoofd Westkapelle, 17 oktober 2023. Foto: Yset Foppen.

Grauwe Klauwier, Vroongrasland Oranjezon, 18 oktober 2023. Foto: Jaco Walhout.

Grote Zaagbek, Westkapelle, 21 oktober 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Europese Kanarie, opslagterrein Westkapelle, 29 oktober 2023. Foto: Jan Minderhoud.

Bladkoning, Noordervroon, 30 oktober 2023. Foto: Annabell Weeterings.

IJseend, Sint Laurense Weihoek, 2 november 2023. Foto: Luuk van Oerle.

Siberische Tjiftjaf, Oranjezon, 4 november 2023. Foto: Lenn van de Zande.

Strandleeuwerik, strand Oranjezon, 4 november 2023. Foto: Lenn van de Zande.

Smelleken, zeedijk Westkapelle, 4 november 2023. Foto: Andre Strootman.

17. Amerikaanse Goudplevier

Op 23 oktober meldde Rob Sponselee zich aan het front met de ontdekking van een schitterende juveniele Amerikaanse Goudplevier langs de Slaakweg bij Westkapelle. Slechts een handjevol vogelaars was diezelfde middag in de gelegenheid de vogel te bekijken. Twee dagen later werd de Amerikaanse Goudplevier nog iets oostelijker langs de Trommelweg gezien, maar de daaropvolgende dagen werd de vogel niet meer teruggevonden. Dit betreft de zevende goed gedocumenteerde Amerikaanse Goudplevier op Walcheren.

Amerikaanse Goudplevier, Slaakweg Westkapelle, 23 oktober 2023. Foto: Piet de Poorter.

18. Kleine Kokmeeuw

Meeuwen kijken loont! Tijdens het aflezen van ringen ontdekte Sander Lilipaly in de ochtend van 27 oktober een fraaie adult winterkleed Kleine Kokmeeuw op het strand ter hoogte van de Baaiweg, Westkapelle. De vogel vloog al snel op, maar werd een halfuur later toch weer teruggevonden onderaan de zeedijk ter hoogte van de vuurtoren. Helaas vloog de vogel ook hier al weer snel weg. Toegesnelde vogelaars kregen gelukkig nog een herkansing, doordat de Kleine Kokmeeuw in de daaropvolgende twee uur tot tweemaal toe kort achter de branding naar zuid vloog. Daarna bleef de meeuw weg en ook de dagen er na werd hij niet meer gemeld. Dit was de zevende keer dat er een Kleine Kokmeeuw in Nederland werd gezien. Hoe leuk is het, dat er nu drie van die gevallen van Walcheren komen!

Kleine Kokmeeuw, Westkapelle, 27 oktober 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

19. IJsduikers

Er werden in 2023 niet minder dan 23 IJsduikers gezien op (of vaker: vanaf) Walcheren. Bij Westkapelle werden in totaal 14 langstrekkende individuen genoteerd, waarvan acht in november. Daarnaast werden vooral IJsduikers gezien op het Veerse Meer (vijf) en tussen de buitenhaven van Vlissingen en de Sloehaven (vijf).

IJsduiker, buitenhaven Vlissingen, 10 november 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Roodhalsgans met Rotganzen, Westkapelle, 15 november 2023. Foto: Mayro Pattikawa.

Vaal Stormvogeltje, Westkapelle, 25 november 2023. Foto: Kris De Rouck.

Kleine Alk, Westkapelle, 26 november 2023. Foto-compilatie: Corstiaan Beeke.

Pestvogel, Noordervroon, 30 november 2023. Foto: Jan Minderhoud.

Rouwkwikstaart en Witte Kwikstaart, Sint Laurens, 1 december 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Bokje, Serooskerke, 6 december 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

20. Grote Burgemeester

Na rijp beraad is besloten dat ook de adulte Grote Burgemeester van Vlissingen niet in dit overzicht mag ontbreken. Het is toch uniek, zo’n jaarlijks terugkerende overwinteraar. De vogel die in januari 2019 in de binnenhaven van Vlissingen werd ontdekt, werd dit voorjaar op 16 april voor het laatst gemeld. Op 22 september meldde Maarten Sluijter hem weer ‘back home’.

Grote Burgemeester, buitenhaven Vlissingen, 23 december 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Topper, Veerse Meer, 27 december 2023. Foto: Corstiaan Beeke.