Het samenstellen van de top-20 aan meest bijzondere waarnemingen is net als de vorige edities soms ook gewoon een kwestie van persoonlijke voorkeur, dus er vallen ook verschillende leuke waarnemingen buiten de boot. Heel wat van de getoonde foto’s zijn al eerder opgenomen in de waarnemingenoverzichten, maar dat mag de pret niet drukken. Veel lees- en kijkplezier!

Kijkend naar het aantal van 262 op Walcheren waargenomen vogelsoorten zouden we 2020 een matig jaar kunnen noemen. De afgelopen tien jaar werden er gemiddeld immers 267 soorten waargenomen. Toch was het op ornithologisch vlak een heerlijk jaar. Maar liefst vier soorten werden voor het eerst op Walcheren vastgesteld en zeker niet de minste: Grijze Wouw, Steppearend, Aziatische Roodborsttapuit en Steppeplevier. Grijze Wouw en Steppeplevier zijn inmiddels aanvaard door de CDNA. Als beide andere soorten ook door de ballotagecommissie komen, komt de all time Walcherenlijst op 360 soorten. Daarnaast was Kumliens Meeuw een nieuwe ondersoort voor Walcheren en was 2020 ook het jaar van de tweede Steenarend en de derde Blauwstaart voor ons eiland.

1. Bruine Boszanger

Lenn van de Zande besloot al op Nieuwjaarsdag duidelijk te maken dat het hem ook dit jaar menens was met zijn tuinlijst (De Mortiere, Middelburg). Hij ontdekte vanuit zijn slaapkamer een Bruine Boszanger in de enige boom in de achtertuin. Slechts een handjevol waarnemers was op tijd om nog een glimp of een geluidje van de vogel op te vangen, voordat de boszanger definitief uit beeld verdween. Dit betrof de eerste winterwaarneming van deze soort voor Zeeland. In het najaar deed Walcheren goed mee in de landelijke influx van deze soort. Er werden bij Westkapelle in oktober niet minder dan drie verschillende Bruine Boszangers ontdekt door achtereenvolgens Lennart Verheuvel, Thomas Luiten en Sander Lilipaly. Met deze vier gevallen erbij zijn er nu tien Bruine Boszangers op Walcheren waargenomen.

Bruine Boszanger, Magic Mortiere – Middelburg, 1 januari 2020. Foto: Lenn van de Zande.

IJseend, buitenhaven Vlissingen, 2 januari 2020. Foto: Jacob Molenaar.

Grote Burgemeester, binnenhaven Vlissingen, 8 januari 2020. Foto: Thijs Glastra.

2. Siberische Tjiftjaf

Met drie goed gedocumenteerde gevallen een goed jaar voor deze soort. Op 25 jan fotografeerde Han Reijnhoudt de eerste in zijn tuin aan de rand van Westkapelle. Lenn van de Zande ontdekte op 30 sept nummer twee op de begraafplaats van Westkapelle. Deze vogel verplaatste zich later naar de inmiddels bekende haag langs de Domineeshofweg en bleef daar ‘twitchbaar’ tot en met 31 oktober. Tenslotte ving Jos Tramper een Siberische Tjiftjaf in zijn tuin in bungalowpark ‘Parkweg’ bij Westkapelle.

Siberische Tjiftjaf, Westkapelle, 25 oktober 2020. Foto: Paul van Tuil.

Sneeuwgors, Westkapelle, 26 februari 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

3. Kumliens Meeuw en Kleine Burgemeester

Op 29 feb zagen Corstiaan Beeke en Pieter Beeke ter hoogte van ’t Kiekuus een 4e-kj Kleine Burgemeester met donkere tekening in de handpennen naar noordoost langs de zeedijk van Westkapelle vliegen. Even later liet de vogel zich enkele minuten bekijken op het strand bij de dijkovergang t.h.v. de Baaiweg. Ondanks de afstand (ca. 200 meter) gaven foto’s uitsluitsel: een Kumliens Meeuw uit het boekje! Deze waarneming is inmiddels aanvaard als vierde geval van deze ondersoort (van Kleine Burgemeester) voor Nederland. In 2020 werden ook drie ‘gewone’ Kleine Burgemeesters gezien, allemaal bij Westkapelle: op 7 jan een 2e-kj overvliegend over het dorp, van 6 tot en met 25 dec een gesleten 1kj op de zeedijk en op 25 dec zelfs een tweede 1kj in het Noordervroon en op de zeedijk.

Kumliens Meeuw, zeedijk Westkapelle, 29 februari 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Kleine Burgemeester, zeedijk Westkapelle, 25 december 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

4. Kraanvogel

Omdat overtrekkende Kraanvogels op Walcheren echt bijzonder zijn… Op 29 feb vloog een groep van 21 ex naar oost over de Sloehaven, op 9 nov flapten 11 ex naar zuidwest over het Zandvoortweggebied en op 11 nov aarzelden 9 ex bij Westkapelle over de oversteek richting het Zwin. Die laatste groep bedacht zich rijkelijk laat (al ver boven zee) en vloog in het laatste licht toch weer naar oost over Dishoek.

Kraanvogels, Sloehaven, 29 februari 2020. Foto: Marc Goedbloed.

Velduil, Zandvoortweggebied – Sint Laurens, 2 maart 2020. Foto: Piet de Poorter.

Kerkuil, Zandvoortweggebied – Middelburg, 14 maart 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

5. Grijze Wouw

Een langverwachte nieuwkomer op de Walcherse lijst werd dit jaar meteen drie keer gezien. De eerste werd in de vroege ochtend van 5 april enkele uren gezien in en rond de Wanteskuup ten westen van Colijnsplaat en was daar halverwege de ochtend in zuidwestelijke richting weggevlogen. Lenn van de Zande fotografeerde de Grijze Wouw aan het begin van de middag boven zijn tuin in De Mortiere, Middelburg, terwijl deze hard naar zuidwest door vloog. Van de andere gealarmeerde vogelaars wist alleen Sander Lilipaly de vogel nog op te pikken bij de buitenhaven van Vlissingen. Ruim een week later, op 13 april, zagen Ralf Joosse en Corine Osté een Grijze Wouw hard naar west over Ritthem vliegen. Tenslotte ontdekte Corstiaan Beeke in de avond van 1 sept een Grijze Wouw in de akkergebieden rondom de Schoneweg, tussen Westkapelle en Domburg. Deze vogel kon dan eindelijk wel ‘getwitcht’ worden door andere Walcherse vogelaars en overnachtte in een boom langs de Slotdreef. De volgende morgen liet de wouw zich nog een uur zien en in de namiddag werd hij nog kort gezien tussen Aagtekerke en Meliskerke. Alle drie deze gevallen zijn inmiddels aanvaard door de CDNA en daarmee staat Grijze Wouw inmiddels officieel op de Walcherse lijst.

Grijze Wouw, Slotdreef – Domburg, 2 september 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Europese Kanarie, Ritthem, 5 april 2020. Foto: Corine Osté.

Zwarte Ooievaar, Koningin Emmaweg – Oostkapelle, 9 april 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Grote Pieper, Domburg, 22 april 2020. Foto: Cor Moens.

Visarend, Noordervroon – Westkapelle, 27 april 2020. Foto: Gerard Troost.

6. Grauwe Kiekendief

Er waren drie eenmanswaarnemingen van Grauwe Kiekendief: een adult mannetje bij de ingang van Oranjezon op 21 april, een adult vrouwtje over De Mortiere, Middelburg, op 21 mei en een juveniel op 20 aug bij Hoogelande. Tot zover niets bijzonders. Op 2 mei werd een adult mannetje gefotografeerd in het Zandvoortweggebied. De volgende ochtend vroeg bleek deze vogel nog gewoon aanwezig te zijn. Uniek, want mogelijk was dit het eerste ‘twitchbare’ adult mannetje Grauwe Kiekendief ooit op Walcheren. Uiteindelijk verdween de vogel na een paar uur over de tuin van Corstiaan Beeke (Serooskerke) in noordelijke richting.

Grauwe Kiekendief, Zandvoortweggebied – Sint Laurens, 3 mei 2020. Foto: Tobi Koppejan.

Nachtzwaluw, Oranjezon, 5 mei 2020. Foto: Menke Beks Hindriks.

Porseleinhoen, Middelburg, 8 mei 2020. Audio-opname: Gerard Troost.

Fluiter, Zoutelande, 15 mei 2020. Audio-opname: Lenn van de Zande.

7. Grauwe Klauwier

Voor Walcherse begrippen een topjaar voor deze soort. Nooit eerder vertoond was een influx van negen vogels in de laatste decade van mei. Vanaf 19 mei 11.09u werden in iets meer dan één etmaal  niet minder dan zes verschillende Grauwe Klauwieren ontdekt, allemaal rondom Westkapelle. Daar kwamen de dagen erna nog drie vogels bij (duinen Domburg, duinen de Vier Hoogten en ingang Oranjezon). In het najaar werd er opmerkelijk genoeg slechts één juveniele vogel gezien (Noordervroon).

Grauwe Klauwier, Noordervroon – Westkapelle, 20 mei 2020. Foto: Corine Osté.

Grauwe Klauwier, Noordervroon – Westkapelle, 10 oktober 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

8. Steenarend

De 20e mei… ‘Een mooie dag om vogelend Walcheren tot de wanhoop te drijven’ moet Lenn van de Zande gedacht hebben. Als een donderdag bij heldere hemel verstuurde Lenn halverwege de middag in de regionale WhatsApp groep drie berichtjes: (1) Spannende rover boven mb huis, (2) Nu ZW, (3) Hoog, mogelijk steenarend. Nou, daar was geen woord aan gelogen. De plaatjes lieten geen enkele ruimte voor twijfel. Lenn had vanuit zijn tuin daadwerkelijk een Steenarend gefotografeerd! Zoekacties leverden helaas niets meer op. Dit was de tweede Steenarend voor Walcheren, na een waarneming van Rob Sponselee bij Westkapelle op 29 september 1993. De waarneming is inmiddels door de CDNA aanvaard als 20e geval voor Nederland (en pas de vijfde in de 21e eeuw).

Steenarend, Magic Mortiere – Middelburg, 20 mei 2020. Foto: Lenn van de Zande.

9. Steppearend

Nog zo’n mooi verhaal! Op 21 mei (één dag na de Steenarend boven De Mortiere) werd om 16.23 een 2kj Steppearend gezien bij Westouter, zuidwest België, nabij de Franse grens. Om 17.27u werd deze vogel boven Sint Andries, Brugge opgemerkt (hemelsbreed 56 km NNO van de eerste waarneming). Thomas Luiten zocht tegen de avond een mooi plekje bij De Mortiere uit en gokte precies goed. Hij zag daar de Steppearend om 18.24 naar oost vliegen (100 km noordoost van de eerste waarneming). Iets later onderschepte Robert van Tiel de arend even ten zuiden van Wolphaartsdijk. Daar landde de vogel om te overnachten. Die avond en de volgende morgen konden honderden mensen de arend bewonderen, voordat hij rond 10.30u definitief uit beeld verdween. Dit betreft (indien aanvaard) de zesde Steppearend voor Nederland, de tweede ooit voor Zeeland en uiteraard een nieuwe Walcherensoort.

Steppearend, Wolphaartsdijk, 22 mei 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

10. Aziatische Roodborsttapuit

Op 25 mei ontdekte Thomas Luiten langs de J. Moensweg bij Westkapelle een 1e zomer mannetje Aziatische Roodborsttapuit. De vogel bleek aanvankelijk heel mobiel en soms lastig terug te vinden, maar hij werd verspreid over de dag toch door tientallen toegesnelde vogelaars gezien. De volgende dag was hij spoorloos. Indien aanvaard betreft dit (eindelijk) de eerste Aziatische Roodborsttapuit voor Walcheren en pas de tweede voor Zeeland. Eerder was van 18 t/m 20 oktober 1996 een 1e-wk aanwezig bij het Zwin.

Aziatische Roodborsttapuit, Noordervroon – Westkapelle, 25 mei 2020. Foto: Thomas Luiten.

11. Reuzenstern

Op 30 mei, opmerkelijk laat in het voorjaar, vloog een groepje van drie Reuzensterns door het Zandvoortwegweggebied. Nog bijzonderder was de waarneming van drie roepende vogels die in de late avond van 14 sept (in het donker dus) over De Mortiere vlogen. Het tweede jaar op rij dat Lenn van de Zande Reuzenstern als tuinsoort scoort!

Reuzensterns, Zandvoortweggebied – Middelburg, 30 mei 2020. Foto: Arjen van Gilst.

Roodmus, Oranjezon, 6 juni 2020. Audio-opname: Lenn van de Zande.

12. Kleinste Jager

Zonder meer een jaloersmakende waarneming van Theo de Nijs: een adult zomerkleed Kleinste Jager op de zeedijk van Westkapelle op 15 juni. De vogel kwam ’s avonds rond 21.45u aanvliegen, stond daarna ongeveer 20 minuten te rusten tussen wat meeuwen en vloog toen weer de zee op.

Kleinste Jager, zeedijk Westkapelle, 15 juni 2020. Foto: Theo de Nijs.

Zwarte Ooievaar, Noordervroon – Westkapelle, 21 juli 2020. Foto: Lenn van de Zande.

13. Steppeplevier

Ja ja, dat was zonder enige twijfel de soort van het jaar voor Walcheren, Zeeland en Nederland! Het verhaal is inmiddels wel bekend: op zaterdagochtend 15 aug zag Marten Peene om 10.31u een vreemde plevier in het Noordervroon bij Westkapelle, die hij als ‘rare’ Morinelplevier online invoerde. Op basis van de bijgevoegde tekst werd deze waarneming al snel gedeeld in de WhatsApp-groep van Walcherse vogelaars en spoedden verschillende vogelaars zich naar Westkapelle. Om 13.01u vond Corstiaan Beeke de vogel terug. Kort daarna konden eerst andere Walcherse vogelaars en later ruim 250 mensen uit binnen- en buitenland aanschuiven. Om 18.11u vloog de vogel weg om nooit meer terug te keren. Inmiddels is deze vogel aanvaard als eerste geval voor Nederland. Het was bovendien pas de vierde keer dat er een Steppeplevier in Europa werd vastgesteld.

Steppeplevier, Domburg, 15 augustus 2020. Foto: Garry Bakker.

Morinelplevieren, Geschieresweg – Aagtekerke, 17 augustus 2020. Foto: Jaco Walhout.

Roodpootvalk, Koekoeksweg – Aagtekerke, 23 augustus 2020. Foto: Jaco Walhout.

Draaihals, begraafplaats Westkapelle, 31 augustus 2020. Foto: Menke Beks Hindriks.

14. Vorkstaartmeeuw

Met minimaal negen Vorkstaartmeeuwen een goed jaar voor deze soort. Op 26 aug vloog net als een jaar eerder een adult in zomerkleed langs. Topdag was 26 sept met tenminste vijf juveniele Vorkstaartmeeuwen. Dat was dan ook een van de weinige dagen met goede omstandigheden voor zeetrek.

Vorkstaartmeeuw, Westkapelle, 25 september 2020. Foto: Thomas Luiten.

15. Steppekiekendief

Een overtrekkende 2kj Steppekiekendief werd op 15 april gefotografeerd boven Oost-Souburg (Mayro Pattikawa). Op 1 sept werd een 3kj mannetje Steppekiekendief eerst door Gerard Troost gezien bij de kruising Baaiweg / Trommelweg, Domburg en iets later in de ochtend door Rob Sponselee langs de Koekoeksweg, zuid van Aagtekerke. Een dag konden toch nog meer mensen meegenieten. De vogel foerageerde toen in de ruime omgeving van de Hollandseweg, Aagtekerke. In 2011 werd pas de derde goed gedocumenteerde Steppekiekendief voor Walcheren gezien. Inmiddels staat de teller al op dertien!

Steppekiekendief, Rapenburgweg – Aagtekerke, 2 september 2020. Foto: Erik Blommestijn.

16. Waterrietzanger

‘Good old’ Rob Sponselee toverde op 11 sept zomaar een juveniele Waterrietzanger tevoorschijn in wat riet en struikjes op een voormalig woonwagenkamp langs de Havenweg bij Ritthem. De rest van de dag kregen ook een paar handenvol belangstellenden de kans om deze zeldzaamheid te bewonderen. Er zijn slechts drie eerdere waarnemingen (vijf vogels) van Waterrietzanger op Walcheren, waarvan de laatste in aug 2005!

Waterrietzanger, Havenweg – Ritthem, 11 september 2020. Foto: Lenn van de Zande.

17. Dwerggors

Tweemaal werd een Dwerggors aan de grond ontdekt. Op 26 sept vond Marc Goedbloed er een in een haag op het nieuwe deel van de begraafplaats van Westkapelle. De tweede vogel (door Rob Sponselee ontdekt) was op 16 okt enige tijd ter plaatse op en rond manege van Westkapelle. Beide Dwerggorzen werden ook nog door enkele andere waarnemers gezien. Daarnaast vloog op zowel 18 als 19 okt een Dwerggors langs Telpost De Nolle (Peter Meininger / Corstiaan Beeke).

Dwerggors, begraafplaats Westkapelle, 26 september 2020. Foto: Lennart Verheuvel.

Vaal Stormvogeltje, Westkapelle, 26 september 2020. Foto: Kris De Rouck.

18. Kleine Vliegenvanger

Erg welkom (want al meer dan tien jaar niet meer ‘twitchbaar’ op Walcheren) was de 1kj Kleine Vliegenvanger die Jan Goedbloed op 29 sept op de begraafplaats van Westkapelle ontdekte. De vogel was erg mobiel, maar liet zich zo nu en dan ook heel fraai zien en horen. Op 1 okt werd ‘ie voor het laatst gemeld. In totaal is deze soort nu 17 keer op Walcheren waargenomen.

Kleine Vliegenvanger, begraafplaats Westkapelle, 29 september 2020. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

Kleine Vliegenvanger, begraafplaats Westkapelle, 29 september 2020. Foto: Lenn van de Zande.

Bladkoning, Westkapelle, 11 oktober 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Bruine Boszanger, Westkapelle, 12 oktober 2020. Foto: Thomas Luiten.

Bruine Boszanger, puinpad Westkapelle, 17 oktober 2020. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

Klapekster, Vlissingen, 18 oktober 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

19. Pallas’ Boszanger

Dat was genieten! Met name de Pallas’ Boszanger die op 20 okt door Lennart Verheuvel en Arie-Willem van der Wal ontdekt werd op de begraafplaats van Westkapelle liet zich fenomenaal zien en bleef ook nog eens drie dagen. Een tweede vogel werd op 31 okt eerst aan de noordzijde en later aan de zuidkant van het puinpad van Westkapelle gezien (Pieter Beeke, Corstiaan Beeke e.a.). Daarmee was de koek nog niet op, want op 4 nov ontdekte Lenn de derde in de duinen bij Het Kustlicht, Zoutelande. Drie Pallas’ Boszangers in één jaar, dat gebeurde eerder alleen in 2003 en in 1997 (toen zelfs 5 ex).

Pallas’ Boszanger, begraafplaats Westkapelle, 22 oktober 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Pallas’ Boszanger, begraafplaats Westkapelle, 22 oktober 2020. Audio-opname: Lennart Verheuvel.

20. Blauwstaart

Tot nu toe hadden we op Walcheren alleen een vangst (9 okt 2009, Oranjezon) en een eenmanswaarneming die bovendien pas achteraf op naam werd gebracht (31 okt 2019, Oranjezon). Op 27 okt ontdekte Griet Nijs eindelijk de eerste ‘twitchbare’ Blauwstaart op Walcheren. De vogel, een schitterend 1kj mannetje, bleef de rest van de dag trouw aan de ontdekplek, een haag aan de noordzijde van camping ‘De Vuurtoren’, Westkapelle en liet zich daar fantastisch zien en fotograferen. Voor veel Walcherse vogelaars was dit afgezien van de Steppeplevier dé soort van het jaar.

Blauwstaart, Westkapelle, 27 oktober 2020. Audio-opname: Thomas Luiten.

Blauwstaart, Westkapelle, 27 oktober 2020. Foto: Thomas Luiten.

Kuifaalscholver, Sloehaven, 18 december 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

IJsduiker, Sloehaven, 17 december 2020. Foto: Marcel Klootwijk.

Parelduiker, Westkapelsche Kreek, 23 december 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Rosse Franjepoot, Noordervroon – Westkapelle, 29 december 2020. Foto: Marcel Klootwijk.

Dank gaat uit naar alle vogelaars die op Walcheren hun ogen en oren goed de kost hebben gegeven (ook al diegenen die niet met name genoemd zijn, maar die eveneens hard hun best hebben gedaan), en in het bijzonder aan alle fotografen die hun foto’s ter beschikking stelden voor dit overzicht en ook voor de maandelijkse waarnemingenoverzichten. Op naar een vogelrijk 2021!