Met in totaal 267 waargenomen vogelsoorten op Walcheren scoorde 2018 exact het gemiddelde van de jaren 2010 t/m 2017. Bijzonder, zeker als je weet dat er in totaal in deze periode niet minder dan 319 vogelsoorten werden waargenomen op ons eiland! Drie nieuwe Walcherensoorten is dan wel weer echt bovengemiddeld. In chronologische volgorde waren dat Ralreiger, Kuhls Pijlstormvogel en Vale Gierzwaluw. Indien deze allemaal aanvaard worden, staat de teller op 354 Walcherensoorten.

Het samenstellen van de top-20 aan meest bijzondere waarnemingen is net als de vorige vier jaren nogal willekeurig gedaan, dus er vallen ook verschillende leuke waarnemingen buiten de boot. Heel wat van de getoonde foto’s en filmpjes zijn al eerder opgenomen in de waarnemingenoverzichten, maar dat mag de pret niet drukken. Veel lees-, kijk- en luisterplezier!

1. Kleine Burgemeester

De 1e-wk Kleine Burgemeester die al op 3 december 2017 op het strand bij Domburg werd ontdekt door Marcel Capello, bleef tussen Domburg en Westkapelle rondhangen t/m 20 januari. Tussendoor maakte de vogel op verschillende dagen uitstapjes naar de spuikom van Ritthem. Op 15 en 16 april werd weer een 2e-kj Kleine Burgemeester gezien bij Westkapelle. Deze soort wordt niet jaarlijks op Walcheren gezien.

2e-kj Kleine Burgemeester, Westkapelsche Kreek, 4 januari 2018. Foto: Marc Goedbloed.

Rosse Franjepoot, Westerschelde t.h.v. Ritthem, 5 januari 2018. Foto: Jaco Walhout.

2. Provençaalse Grasmus

Een Provençaalse Grasmus die op Walcheren opduikt, daar kijkt in vogelend Nederland niemand meer van op. Jaco Walhout kon wel weer een fraaie nieuwe zelfontdeksoort bijschrijven, toen hij op 7 januari de vierde Provençaalse Grasmus voor Walcheren opstootte in de duinen van Oranjezon. Dit keer was deze soort later op de dag slechts voor één andere waarnemer weggelegd. Eerder werden er een Provençaalse Grasmussen gezien op het opslagterrein van Westkapelle in 1995, 2008 en 2013. De vogel van 7 januari is door de CDNA aanvaard als 12e geval voor Nederland.

Provençaalse Grasmus, zeereep Oranjezon, 7 januari 2018. Foto’s: Jaco Walhout.

2e-kj Grote Burgemeester, zeedijk Westkapelle, 19 januari 2018. Foto: Patrick Keirsebilck.

3. Ross’ Meeuw

Als een donderslag bij heldere hemel meldde Jan Goedbloed aan het begin van de middag van 24 januari een 1e-wk Ross’ Meeuw in de binnenhaven van Vlissingen. Al heel snel schoven de eerste toegesnelde Walcherse vogelaars aan en kon de determinatie worden bevestigd. De vogel foerageerde actief en bleef maar liefst twee maanden aanwezig. Tot half februari werd de Ross’ Meeuw vooral in de binnenhaven gezien, daarna (t/m 21 maart) in de monding van de buitenhaven en oostwaarts tot aan de spuikom van Ritthem. Deze Ross’ Meeuw is ook landelijk gezien een van de meest bezochte zeldzaamheden van de afgelopen jaren. De waarneming is door de CDNA aanvaard als 18e geval voor Nederland. Het enige andere Zeeuwse geval komt ook van Walcheren: op 4 november 1995 vloog een 1e-wk vogel langs Westkapelle.

2e-kj Ross’ Meeuw, binnenhaven Vlissingen, 2 februari 2018. Foto: Toy Janssen.

Ross’ Meeuw (contactroep) – binnenhaven Vlissingen, 3 februari 2018. Audio-opname: Rob van Bemmelen.

2e-kj Zeearend, Serooskerke, 26 februari 2018. Foto: Piet de Poorter.

Bokje, Ritthem, 1 maart 2018. Foto: Corstiaan Beeke. 

Grote Pieper, Zandvoortweggebied, Serooskerke, 3 maart 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Velduil, Schorerpolder Ritthem, 17 maart 2018. Foto: Corine Osté.

4. Hop

Jan Tuin zag in de ochtend van 8 april een Hop foerageren op een oefenterreintje van de golfbaan langs de Krommeweg, Domburg. De vogel werd later die dag teruggevonden, bleef vijf dagen en trok heel wat bekijks. In het najaar volgden nog twee korte eenmanswaarnemingen. Drie waarnemingen van deze fraaie soort op Walcheren in één jaar tijd is bovengemiddeld.

Hop, Domburg, 8 april 2018. Foto: Thomas Luiten.

5. Poelruiter

In vijf weken tijd werden maar liefst drie verschillende Poelruiters ontdekt in het Zandvoortweggebied: 19-22 april (Lenn van de Zande / Sander Lilipaly), 12-18 mei (Mark Zevenbergen), 24-29 mei (Arjen van Gilst). Na enkele matig of niet gedocumenteerde eenmanswaarnemingen vóór 2007 was deze soort tot dit jaar slechts vijf keer eerder ‘twitchbaar’ op Walcheren, steeds in het Zandvoortweggebied of in het Noordervroon. Eenmaal ging het om twee vogels (13 en 14 juni 2011 in het Noordervoon, Westkapelle).

Adult zomerkleed Poelruiter, Zandvoortweggebied – Middelburg, 27 mei 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Fluiter, Oranjebosch – Oostkapelle, 6 mei 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Fluiter (zang), Oranjezon, 19 mei 2018. Audio-opname: Matthijs Broere.

6. Grauwe Klauwier

Op 7 mei ontdekte Thomas Luiten een adult vrouwtje Grauwe Klauwier in de ruigte ten zuiden van het Vroonbos bij Westkapelle. Het beestje liet zich daar de rest van de dag leuk bekijken en fotograferen. Het zou dit jaar op Walcheren bij deze ene vogel blijven. Een mooi moment om de balans op te maken van waarnemingen van Grauwe Klauwieren op Walcheren in de 21e eeuw. In totaal waren er in deze periode zeven voorjaarswaarnemingen (acht vogels) en elf najaarswaarnemingen (dertien vogels). Langs de Babelweg bij Domburg waren op 27 en 28 mei 2013 een mannetje en een vrouwtje aanwezig. Ondanks het geschikte biotoop kwam het destijds niet tot een broedgeval. Op 19 en 20 augustus 2008 was een groepje van drie juveniele Grauwe Klauwieren aanwezig in de paardenweitjes ten noorden van Westkapelle.

Adult vrouwtje Grauwe Klauwier, Noordervroon Westkapelle, 7 mei 2018. Foto: Thomas Luiten.

Bijeneter, Noordervroon – Westkapelle, 9 mei 2018. Foto: Jaco Walhout.

Bijeneter, Oranjezon, 10 juni 2018. Audio-opname: Robbin van Dijk.

7. Bosruiter

Nooit eerder lag het Zandvoortweggebied er zo mooi bij als dit voorjaar. Toen dat samenviel met de juiste weersomstandigheden en de piek van Bosruitertrek in Nederland, waren er opeens nooit eerder waargenomen aantallen Bosruiters aanwezig. Op 5 mei werden er in het Zandvoortweggebied ‘slechts’ 5 ex gezien, maar een dag later werden er maar liefst 89 Bosruiters geteld. Dit aantal liep daarna nog op tot een absoluut recordaantal van 108 ex op 8 mei! Vervolgens nam het aantal weer vlot af (op 9 mei 42 ex en op de 10e nog 19 ex). Alles bij elkaar uiterst spectaculair, zeker omdat ook regelmatig de zang / baltsroep werd gehoord.

8. Roodkeelpieper

Met de ontdekking van een Roodkeelpieper in zomerkleed op 10 mei in het Zandvoortweggebied herhaalde Mayro Pattikawa zijn kunststukje uit 2016. Destijds was er eentje aanwezig op 11 en 12 mei, nu op 10 en 11 mei. Het beestje liet zich tot vreugde van de Walcherse vogelaars op niet al te grote afstand mooi zien en soms ook fotograferen.

Roodkeelpieper, Zandvoortweggebied – Sint Laurens, 11 mei 2018. Foto: Tobi Koppejan.

9. Ralreiger

Op 24 mei zag Esther Linnartz een Ralreiger opvliegen uit een natte duinvallei in het oostelijk deel van Oranjezon. Toegesnelde vogelaars zochten kort na deze waarneming nog tevergeefs in de omgeving, waarna de Walcherse vogelaars al snel accepteerden dat ze een ‘harde’ Walcherensoort hadden gemist. Groot was de verrassing toen de Ralreiger halverwege de ochtend van 26 mei werd teruggevonden in het Noordervroon. De vogel bleef daar de rest van de dag aanwezig en trok heel wat belangstelling. Dit was de eerste nieuwe soort voor Walcheren in 2018.

Ralreiger, Noordervroon Westkapelle, 26 mei 2018. Foto: Lenn van de Zande.

10. Lammergier

Hoewel deze vogel mogelijk nooit ‘telbaar’ op de Walcherse lijst terecht zal komen, was het natuurlijk toch een van de highlights van het jaar. Jaap Drijfhout meldde de vogel op 27 mei rond de middag als eerste, terwijl hij (de vogel dus) over Oranjezon naar het oosten vloog. Een paar uur later zag Arjen van Gilst de Lammergier boven het dennenbos bij Klein Valkenisse, waar weer iets later een man of vijftien de vogel ook te zien kreeg. De volgende ochtend vertrok de vogel onder het toeziend oog van enkele tientallen vogelaars in noordoostelijke richting. Enkele dagen later werd de gier nog in Noord-Holland en Overijssel gezien. Hoewel qua uiterlijk niks tegen wilde herkomst pleit, beschouwt de CDNA Lammergier nog altijd als ‘dubieus’ en daarom niet aanvaardbaar voor de Nederlandse lijst.

3e-kj Lammergier, Dishoek, 27 mei 2018. Foto: Arjen van Gilst.

11. Grote Karekiet

Wachtend op de Lammergier hoorden verschillende waarnemers op 27 mei in het Groot Vroon bij Dishoek een Grote Karekiet zingen. De vogel werd ’s avonds ook nog gezien, maar de volgende dag ontbrak elk spoor. Voor 1969 stond de soort op Walcheren te boek als zeldzame broedvogel en schaarse doortrekker. Van na die periode zijn nog maar zeven waarnemingen bekend en qua datum past de waarneming van dit jaar mooi bij de enige (!) andere twee waarnemingen van Grote Karekiet op Walcheren na 1991: op 16-18 mei 2007 bij Kasteel Westhove en op 18 mei 2014 in de Veerse Kreken.

Grote Karekiet, Groot Vroon – Dishoek, 27 mei 2018. Audio-opname: Jaco Walhout.

12. Roze Spreeuw

Nooit eerder werden we op Walcheren verwend met maar liefst drie twitchbare Roze Spreeuwen in één jaar tijd. Een post op Facebook leidde op 10 juni naar een adulte Roze Spreeuw in zomerkleed die in tuinen in Ritthem werd gezien. Na wat speurwerk werd duidelijk waar de vogel zich precies ophield en konden verschillende Walcherse vogelaars de Roze Spreeuw ook zelf bekijken. De volgende dag leek de vogel al weer te zijn vertrokken. Op 15 september ontdekten Pieter Beeke en Thomas Luiten een juveniele Roze Spreeuw in Westkapelle. Deze vogel werd later die dag nog door andere vogelaars op verschillende plaatsen elders in het dorp gezien. De derde vogel (weer een juveniel) werd door Bart de Ruiter op 27 september gezien vanuit zijn huis in Arnemuiden. Die vogel bleek uiteindelijk het makkelijkst te bezoeken. Hij bleef tot 10 oktober. In totaal is er nu veertien keer een Roze Spreeuw op Walcheren vastgesteld.

Roze Spreeuw, Ritthem, 10 juni 2018. Foto: Mayro Pattikawa.

1e-kj Roze Spreeuw, Arnemuiden, 28 september 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Zwarte Ooievaar, Zandvoortweggebied – Grijpskerke, 3 augustus 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

13. Aziatische Goudplevier

Op 12 augustus fotografeerde Jaco Walhout een goede kandidaat Aziatische Goudplevier langs de Zoetendaalseweg, west van Serooskerke. Deze vogel kon de volgende dag(en) niet meer worden teruggevonden. Op 23 augustus ontdekte Sander Lilipaly een Aziatische Goudplevier langs de Breeweg ten noorden van Koudekerke. Deze vogel werd in de loop van de dag nog door tien andere waarnemers gezien. Indien aanvaard zijn dit de 7e en 8e Aziatische Goudplevier voor Walcheren.

14. Vorkstaartmeeuw

Een verder matige trektelling vanuit ’t Kiekuus (WNW5) op 25 augustus bij Westkapelle leverde wel een werkelijk fantastische adult zomerkleed Vorkstaartmeeuw op. De vogel werd al ruim ten noorden van de telpost opgemerkt en vloog over de glooiing van de zeedijk voor een vijftiental tellers langs naar zuidwest. Daarnaast werd er in dit qua zeetrek erg tegenvallende trektelseizoen slechts één juveniele Vorkstaartmeeuw gemeld: op 31 oktober bij het Zuiderhoofd.

Adult zomerkleed Vorkstaartmeeuw, zeedijk Westkapelle, 25 augustus 2018. Foto: Marcel Klootwijk.

Morinelplevier, zeereep Oranjezon, 5 september 2018. Foto: Peter Roelse.

15. Graszanger

Van 17 t/m 19 september waren twee Graszangers aanwezig aan de binnenzijde van de zeedijk van Westkapelle, ter hoogte van de ‘oude ijsbaan’. Ze werden ontdekt door Thomas Luiten. Dit was voor het eerst sinds 2009 dat deze soort twitchbaar was op Walcheren.

Graszanger, Westkapelle, 17 september 2018. Foto: Thomas Luiten.

Koereiger, Noordervroon – Westkapelle, 26 september 2018. Foto: Piet de Poorter.

Bladkoning, Zoutelande, 7 oktober 2018. Foto: Paul van Tuil.

Stormvogeltje, Westkapelle, 14 oktober 2018. Foto: Tobi Koppejan.

16. Kuhls Pijlstormvogel

Een gruwelijke zeetrekklapper was de Kuhls Pijlstormvogel die op 25 oktober langs Westkapelle vloog. Omdat de vogel al ruim op tijd werd aangekondigd door vogelaars op verschillende noordelijker gelegen telposten had zich een groep van ca. 20 man verzameld op de zeedijk. Hun keuze bleek terecht: rond 14.00u werd de Kuhls Pijlstormvogel door Rob Sponselee opgepikt. Hij passeerde uiterst traag en was daarbij ongeveer tien minuten in beeld. Mede daardoor, maar ook dankzij de gemaakte foto’s en videobeelden is de kans heel aannemelijk dat deze pijlstormvogel als nieuwe soort aan de toch al imposante Walcherse soortenlijst kan worden toegevoegd.

https://www.youtube.com/watch?v=W4wgClUmij0

Kuhls Pijlstormvogel, Westkapelle, 25 oktober 2018. Video: Thomas Luiten.

17. Rode Wouw

Normaal gesproken is gestuwde Rode Wouwentrek in het najaar vooral zichtbaar in het zuidoosten van Nederland. Vanaf 29 oktober t/m 1 november werden echter vooral in het westen en zuidwesten van ons land hoge aantallen gezien. Walcheren deed heel leuk mee, met in de middag van 31 oktober niet minder dan 14 ex langs telpost De Nolle. Ronduit spectaculair was een compacte groep van zes Rode Wouwen, die bijna recht over de tellers zeilde en de Westerschelde overstak richting Zeeuws-Vlaanderen. Deze ongebruikelijke aantallen deden herinneren aan 1997, toen op 20 en 21 oktober in totaal 18 Rode Wouwen langs De Nolle vlogen.

Rode Wouw, Kaapduin, 31 oktober 2018. Foto: Marcel Klootwijk.

Dwerggors, De Nolle, 5 november 2018. Audio-opname: Thomas Luiten.

18. Vale Gierzwaluw

Waar een wandeling met je lief al niet goed voor kan zijn! Marcel Capello maakte van een gezellige, ontspannen wandeling in het oostelijk duingebied van Oranjezon op 11 november een regelrechte topervaring, toen hij rond 15.25u twee rustig foeragerende Vale Gierzwaluwen ontdekte. Beide vogels hadden gezelschap van een late Huiszwaluw en lieten zich formidabel zien. Na een dik halfuur arriveerden de eerste Walcherse vogelaars om de derde nieuwe Walcherensoort van het jaar bij te schrijven. De vogels bleken ook de volgende dag nog aanwezig en op 13 november werd door twee vogelaars nog kort één Vale Gierzwaluw gezien. Naast een aantal onvoldoende gedocumenteerde en/of door de CDNA afgewezen gevallen zijn er voor de waarneming in Oranjezon twee aanvaarde Zeeuwse gevallen: 2 november 2013 op Neeltje Jans en op 7 november 2015 de Oesterput, Colijnsplaat.

Vale Gierzwaluw, Oranjezon, 11 november 2018. Foto: Arjen van Gilst.

Klapekster, Oranjezon, 13 november 2018. Foto: Arjen van Gilst.

19. Bruine Boszanger

Dat een weekendoverleg van districtscoördinatoren van Sovon vooral bestaat uit vogels kijken en een heel klein beetje uit overleg is een publiek geheim. Dat vinden wij op Walcheren allemaal prima, als het tussen neus en lippen door nog ook een Bruine Boszanger oplevert. Matthias Koster, Sander Terlouw en Arjan Boele ontdekten de vogel op 17 november op het opslagterrein van Westkapelle. Alleen vogelaars die echt in de buurt waren kregen een kans de vogel ook te zien, want na een goed kwartier was de vogel spoorloos verdwenen. Naast een handvol niet of matig gedocumenteerde waarnemingen was dit de zesde goed gedocumenteerde Bruine Boszanger op Walcheren, waarvan nu drie op deze plek.

Bruine Boszanger, opslagterrein Westkapelle, 17 november 2018. Foto’s: Arjan Boele.

20. Zwarte Ibis

Op 2 december ontdekte Corstiaan Beeke een Zwarte Ibis in het Noordervroon bij Westkapelle. De vogel vond al snel een favoriet hoekje in de weitjes achter de paardenstalletjes langs de Oude Zandweg en werd daar voor het laatst gezien op 10 december. Dit was de negende waarneming van Zwarte Ibis op Walcheren. Leuk om te vermelden is dat het eerste geval van nog geen vijftien jaar geleden dateert: op 9 oktober 2004 vloog de eerste langs De Nolle.

Zwarte Ibis, manege Westkapelle, 8 december 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Dank gaat ook dit jaar uit naar alle vogelaars die op Walcheren hun ogen en oren goed de kost hebben gegeven (ook al diegenen die niet met name genoemd zijn, maar eveneens hard hun best hebben gedaan), en in het bijzonder aan alle fotografen die hun foto’s ter beschikking stelden voor dit overzicht en ook voor alle waarnemingenoverzichten. Op naar een mooi 2019!