Op donderdag 22 mei zag Peter Meininger tijdens een bui twee Steltkluten van grote hoogte invallen in het Zandvoortweggebied. Dit paar werd niet erg hartelijk ontvangen door de lokale Kluten, maar was daar niet zo van onder de indruk. Sterker nog, na nauwelijks twee dagen het gebied te hebben verkend, werd op 24 mei gezien hoe het mannetje druk bezig was met nestkuiltjes de draaien.

Al snel begon het keuren en afkeuren van het vrouwtje. Nadat een kuiltje goed genoeg bevonden was, legde moeders vermoedelijk op 29 mei haar eitjes. Vervolgens zaten man en vrouw Steltkluut afwisselend op het nest. Omdat er serieuze dreiging was van loslopende koeien, werd op 2 juni een beschermend raster enkele meters rondom het nest geplaatst.

steltkluut01

Man Steltkluut (Corstiaan Beeke)

Daarnaast werden de Steltkluten op waarneming.nl onder embargo gezet, omdat er in het recente verleden in Zeeland net iets te veel voorbeelden zijn geweest van het roven van Steltkluut-eieren. Van 3 t/m 5 juni was er een tweede paar Steltkluten aanwezig, maar na een grondige inspectie van het gebied vertrok dit paar weer. Het broedpaar werd nauwlettend in de gaten gehouden door de Walcherse vogelaars en de spanning steeg. Op 17 juni mochten Pim Wolf, Arjen van Gilst en Corstiaan Beeke mee met beheerder Chiel Jacobusse voor een flitsbezoek aan het nest. Dat zag er even eenvoudig als keurig uit: vier eitjes!

steltkluut02

Nest van Steltkluut (Corstiaan Beeke)

Gedurende de broedperiode werd dagelijks gezien hoe bij dreigend gevaar beide Steltkluten het territorium fel verdedigden, waarbij eendrachtig werd samengewerkt met de Kluten, Grutto’s en Kieviten die in de nabije omgeving broedden. De berekeningen klopten, want op zondag 22 juni (na vermoedelijk 24 dagen broeden) werd eerst één kuiken gezien en in de loop van de dag volgden ook nummer twee, drie en vier. Wat geweldig! Beide ouders bleven vanaf deze dag dichtbij bij het kroost, dat zich al meteen tegoed deed aan de vele tientallen insecten op een mooi slikrandje vlak naast de nestplaats. Bijzonder was ook dat Arjen van Gilst en enkele anderen zagen hoe een van de ouders tweemaal opvloog met een lege eierschaal in de bek om het enkele tientallen meters verderop te ‘dumpen’. In de daaropvolgende dagen bleven de ouders bijzonder fel tegen alles wat te dichtbij hun kuikens kwam. Op 24 juni verhuisde het complete gezin naar de plas langs de Buttingseweg (afstand hemelsbreed 350 meter). Daarbij zwommen de vier jongen (nauwelijks twee dagen oud) keurig achter de ouders aan de grote plas over. Daar zitten ze zo mogelijk nog veiliger, beschut tussen het jonge riet.

En nu maar hopen dat het goed blijft gaan! Er zal hoe dan ook nog een update aan dit schrijven worden toegevoegd. Een minutieus verslag van Arjen van Gilst (inclusief links naar stukjes video) is te vinden in het bijgevoegde PDF-bestand. Zeker het lezen waard!

steltkluut03

Man Steltkluut met pullen (Corstiaan Beeke)