Het broedseizoen van de Kerkuil kwam dit jaar behoorlijk vroeg op gang. Op 19 maart legde ons ‘webcampaar’ het eerste ei van de in totaal vijf eieren die gelegd werden. Op 20 april kroop in deze kast het eerste van de uiteindelijk vier uitgevlogen jongen uit het ei. Nog voor alle jongen de kast definitief hadden verlaten begon vrouw Kerkuil al weer aan een tweede legsel. Mooi om te zien vanuit de huiskamer. Bijzonder was ook dat vrouw Kerkuil zo’n kleine twee maanden de kast niet uitkwam, althans wij hebben haar niet kunnen betrappen. Voor mij werd des te meer duidelijk dat de verstoringsgevoeligheid tijdens de eifase hoog is.

Dit jaar hebben we voor het eerst twee kasten met een webcam met internetverbinding. Het één en ander loopt nog niet helemaal vlekkeloos – er moet nog wat geklust worden deze winter – maar het geeft zeker meerwaarde in de informatie over het broedgedrag.

Foto van de ‘webcamuil’ gemaakt via internetverbinding. Tijdens het seizoen merkten we, dat als de verbinding te zwaar belast is (minicamping) de beelden niet zo helder zijn als op deze foto in het voorjaar. Daar gaan we dus nog mee aan de slag.

Een muizenrijk jaar, op Walcheren iets minder extreem dan elders in het land, en geen strenge vorst, dat schepte verwachtingen.

Wat weten we zeker:

 • Tenminste 31 broedparen van de Kerkuil zijn aan een legsel begonnen. Eén broedpaar heeft het legsel verlaten en twee broedparen zijn nadat het legsel verlaten was begonnen aan een tweede succesvol broedsel.
 • 21 broedparen hebben gezorgd voor exact 77 uitgevlogen jongen.
 • Zeven broedparen hebben gezorgd voor minimaal negentien uitgevlogen jongen.
 • Tien broedparen zijn begonnen aan een succesvol tweede legsel, inclusief de twee eerder genoemde tweede legsels.
 • Vier tweede legsels hebben geresulteerd in exact veertien uitgevlogen jongen.
 • Zes tweede legsels hebben geresulteerd in minimaal dertien uitgevlogen jongen.
 • Er zijn 72 kasten voor de Kerkuil op Walcheren, daarvan zijn er 57 bezocht door onze controleurs.

Kerkuil, Buttinge, 16 november 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

Dit betekent voor Walcheren voor zover ik weet een nieuw record van tenminste 31 broedparen met tenminste 123 uitgevlogen jongen.

Wat weten we verder nog?

 • Er is zeker een territorium bij Ter Hooge en waarschijnlijk is daar ook succesvol gebroed. Er zijn namelijk twee uitgevlogen jongen gevonden buiten de kast in een regenrijke periode. Beide uilen zijn naar de Mikke gebracht en hebben het niet overleefd.
 • Er is een wildnest geweest in de buurt van Oostkapelle. Waarschijnlijk succesvol, maar het contact met de eigenaar loopt nogal moeizaam, dus 100% zeker is deze informatie niet.
 • Er zijn mogelijk nog drie broedpogingen geweest op Walcheren, die we om verschillende redenen niet hebben kunnen volgen.
 • In een kast die jarenlang leeg heeft gestaan zijn verse braakballen gevonden. De eigenaar van de kast is langdurig weg tijdens de zomermaanden, maar vond verse braakballen na terugkomst. Hij vermoedt niet dat er dit jaar ook daadwerkelijk gebroed is.

Schatting van het aantal broedparen, dan wel territoria op Walcheren voor 2019: minimaal 33 maximaal en 40 broedparen Kerkuil. Kortom het gaat goed met de Kerkuil op Walcheren. En…wat moet er nog verder gezegd worden:

 • Er zijn twee timmerdagen georganiseerd door KU De Bevelanden. Een aantal controleurs van Walcheren heeft met veel plezier geholpen bij de timmerwerkzaamheden.
 • Er is een morgen georganiseerd door de Stichting Landschapsbeheer Zeeland over klimbeveiliging. Hier is ook door een paar controleurs aan deelgenomen.
 • Er zijn twee klimsets op Walcheren in bruikleen. Een ieder kan daarvan gebruik maken.
 • Er zijn door de Landelijke Kerkuilwerkgroep twee stokken met afdekplaat beschikbaar gesteld. Hans Molenaar heeft deze stokken voor ons aangepast. De stok kan gebruikt worden om het uitvlieggat dicht te houden, zodat vrouw Kerkuil in de kast blijft tijdens de controle. Dit is vooral belangrijk als zij nog op eieren zit. Een aanrader, zeker als er vroeg gecontroleerd wordt, maar eigenlijk altijd!

BEDANKT WEER VOOR JULLIE INZET!

Barbara Voogt, coördinator Kerkuilwerkgroep Walcheren, november 2019