Dit jaar zijn er 49 nestkasten voor de Kerkuil gecontroleerd. In 25 kasten is de Kerkuil begonnen met broeden. Verder is één broedsel gevonden in stro. Van deze 26 broedparen zijn er drie broedsels mislukt. Van twee mislukte broedsels werd de hoge temperatuur in de kast als mogelijke oorzaak aangegeven, in één geval is in de schuur waar de kast hangt nieuwe dakbedekking gekomen.

Van 14 kasten weten we het exact aantal uitgevlogen jongen, namelijk 44. Van acht andere kasten is het minimale totale aantal uitgevlogen jongen 24, maar het exacte aantal is niet bekend. Eén van de kasten is niet meer bezocht in een later stadium. En ook van het ‘wildnest’ weten we geen broedresultaat. In het totaal zijn er dus tenminste 68 jongen uitgevlogen. Er zijn geen tweede legsels gemeld in 2017. Waarschijnlijk komt dat door het regenrijke einde van de zomer.

Al met al weer een goed jaar voor de Kerkuil op Walcheren. Al drie jaar op een rij traceren we minimaal 25 broedparen van de Kerkuil. Het aantal uitgevlogen jongen in 2015 was ruim 75, in 2016 rond de 50 en nu tenminste 68. Een mooi resultaat!

In deze kast drukten vijf jongen zich in de hoek, waar de camera met VHS-verbinding en spinnenweb net geen beeld had. Op de televisie zagen we allemaal tenen op een rij… (foto Jan Verjaal)

Verder zijn we weer aan de slag gegaan met het plaatsen van camera’s in nestkasten, die regelmatig bezet zijn door een Kerkuilenpaar. De subsidie, die ontvangen is van de M. A. O. C. Gravin van Bijlandt Stichting en het IJsvogelfonds van de Vogelbescherming Nederland, dit fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, is besteed aan de uitgave van het boekje ‘De Kerkuil’, een klein schriftwerk, bestemd voor minicampings met een nestkast voor de Kerkuil. Er zijn er 500 stuks gedrukt. Daarvan zijn er inmiddels zo’n 400 verspreid, voornamelijk onder minicampings en scholen. Er is een camera op telescoopstok aangeschaft en er wordt op dit moment proefgedraaid met computergestuurde camera’s bij 3 kasten. Deze computergestuurde camera’s zijn ook ingesteld op het regelmatig maken van een foto. Daarnaast zijn er inmiddels zeven kasten uitgerust met een camera met VHS verbinding (televisie).

Wat zijn de ervaringen?

  • Heel positief is dat de eigenaren van het perceel waarop de kast met camera staat zeer betrokken zijn bij het wel en wee van ‘hun’ Kerkuil.
  • Het gebeurt weleens dat er een spin zijn web precies voor de camera’s met VHS-verbinding maakt. Deze camera zit in een kastje bovenop de kast, een aantrekkelijke plaats voor een spin. Als dat gebeurt moet er dus toch nog geklommen worden. Een aantal eigenaren doet dat inmiddels zelf.
  • Zo’n televisie kan op de deel van een veeteeltbedrijf aardig in de weg staan.
  • De kabels voor elektriciteit en het beeld zijn 20 meter lang.
  • De eerste computergestuurde camera is geplaatst op een erf waar geen wifi-ontvangst is. Op zich leek dat geen probleem, omdat onze digitale man, Mario Aspeslagh, software heeft geïnstalleerd waardoor de camera zijn eigen wifi kan opbouwen. Deze ‘vreemde’ software werd echter niet geaccepteerd door een smartphone/tablet met Android systeem. De oplossing hopen we te hebben gevonden in het plaatsen van een aparte router. Mario heeft een eigen router voor de proefopstelling geschonken aan de kerkuilenwerkgroep, maar in de toekomst betekent dit wel extra kosten voor de club of voor de eigenaar van het perceel waar de kast staat. De eigenaar moet sowieso elektriciteit bij de kast aanleggen. De kabel van de camera is ongeveer 2 meter lang.
  • Er zijn twee computergestuurde camera’s geïnstalleerd op erven waar wel wifi-bereik bij de kast is. Beide camera’s staan bij minicampings. Vooralsnog lijkt dit te werken, maar we willen ook ervaren hoe het is als gasten van minicampings gaan inloggen op het systeem. Kortom het één en ander heeft meer voeten in de aarde dan we voorzien hadden. Voordat we meer camera’s gaan plaatsen willen we ervaringen verzamelen van de gebruikers.

Computergestuurde camera gemonteerd op deksel. Foto 1 en 2: camera met infrarood led. Foto 3: computer. (foto’s Roy Dassen)

Montage op deksel – verbinding zoeken – deksel weer terug op de kast – Jan Verjaal en Mario Aspeslagh (foto Barbara Voogt)

Tenslotte wil ik iedereen die heeft meegeholpen met het controleren van de kasten en het plaatsen en in orde maken van de camera’s hartelijk bedanken.

Barbara Voogt, coördinator Kerkuilen Werkgroep Walcheren