De cijfers voor 2016 beginnen heel positief: 27 broedparen van de Kerkuil hebben een broedpoging ondernomen op Walcheren. Helaas waren niet alle 27 broedparen succesvol en ook het aantal uitgevlogen jongen blijft flink achter bij het vorige jaar en het jaar daarvoor. Het aantal uitgevlogen jongen is ongeveer eenderde minder dan in de voorgaande twee jaren.

De 27 broedparen nader bekeken:

  • Bij de controle van een kast, die ieder jaar succesvol is vliegen bij controle 2 adulte Kerkuilen uit de kast. Mogelijk is hier een vroeg eerste legsel gemist. De kasteigenaar heeft namelijk eerder in het seizoen wel juveniele Kerkuilen zien vliegen in de schuur.
  • 1 kast had bij controle 8 eieren, bij controle 61 dagen later was er geen ouderpaar en waren er geen jongen rondom of in de schuur. Wel vier koude eieren in de kast. Overigens was er tijdens de controle veel oogstactiviteiten in de schuur.
  • In 1 kast lagen 12 eieren, bij de tweede controle na ongeveer 2 weken waren alle 12 eieren koud. Het ouderpaar is niet gezien.
  • 1 kast is niet bezocht in later stadium, op het moment van controle waren de jongen zo’n 4 weken oud.
  • In 1 kast is vrouw Kerkuil (geringd) begonnen met broeden. In mei is in de kast een dood jong gevonden van 5/6 weken. In juni is de geringde vrouw gevonden in de omgeving van de kast. Deze broedpoging wordt wel meegenomen in onderstaande cijfers. De kast is bezet door een nieuw broedpaar van de Kerkuil. Waarnemer spreekt zelfs van gekraakt.

Het aantal uitgevlogen en dode jongen betreft dus 23 broedparen. Er zijn in 2016 48 jongen uitgevlogen en 2 jongen naar vogelopvangcentrum de Mikke gebracht. In totaal worden 19 dode jongen gemeld. Van deze 19 jongen zijn er 6 gemeld, die buiten de kast gevonden zijn. 3 jongen zijn door de hitte bezweken, het betrof een nieuwe kast met camera. De kast is dezelfde dag nog lager geplaatst en de jongen zijn gewogen en gemeten en bleken onder gewicht. De kasteigenaar meldde dat er ook al een jong was opgegeten door zijn oudere nestgenoten. Er is 1 tweede legsel geweest met 1 uitgevlogen jong en 1 dood jong. Tot zover de cijfers.

Foto: Marcel Klootwijk.

In 2016 heeft de Vogelwerkgroep Walcheren subsidie gekregen van de M. A. O. C. Gravin van Bijlandt Stichting en het IJsvogelfonds van de Vogelbescherming Nederland. Dit fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. De subsidie is gegeven voor het project ‘Zicht op kerkuilkasten’. Daarnaast zijn er door leden van de Vogelwerkgroep Walcheren en door kasteigenaren gelden gedoneerd. Het doel van het project ‘Zicht op kerkuilkasten’ is tweeërlei. Enerzijds wordt door het plaatsen van camera’s in kasten, de eigenaar en de gast op de mini-camping nog meer betrokken bij de Kerkuil. Veel mini-campings hebben een kerkuilkast. Anderzijds wordt het voor de waarnemers eenvoudiger een kast te controleren zonder de uil te verstoren. Van het geld kunnen we drie dingen doen, namelijk:

  • In een groot aantal kasten, waarin regelmatig een paar broedt, een camera plaatsen.
  • Een glazenwassersstok van carbon met infraroodcamera aanschaffen om ook de niet bebroede kasten gemakkelijk te controleren.
  • Een klein boekje uitgeven met als doelgroep gasten van mini-campings.

Inmiddels zijn er 5 proefcamera’s met VHS-kabel voor aansluiting op een televisie geplaatst en hopen we nog een tiental camera’s met inlogmogelijkheid via Wifi te plaatsen. Deze laatste camera’s zijn voorzien van een kleine computer, waardoor het ook mogelijk wordt bijvoorbeeld om de 10 minuten een foto te maken. Dit geeft nieuwe onderzoeksmogelijkheden. De glazenwassersstok wordt nog voor het nieuwe seizoen besteld en is dus te leen door waarnemers van Walcheren. De informatiemap is verspreid naar de campings met o.a. het boekwerkje over de Kerkuil. Er zijn 500 exemplaren gedrukt, er resten nu nog ongeveer 200 stuks. Dit boekwerkje is eenmaal gebruikt op een lagere school – 30 exemplaren, 70 exemplaren zijn op verzoek geleverd aan de Pabo in Vlissingen, de overige 200 exemplaren zijn voornamelijk gegeven aan mini-campings, vogelopvangcentrum de Mikke, betrokken vogelaars / waarnemers.

Van harte wil ik alle mensen die zich ingezet hebben voor het project ‘Zicht op kerkuilkasten’ met hun know how over de aanschaf van apparatuur, financiering en praktische uitvoering bedanken en laten we wel wezen, het veldwerk is en blijft de basis, dus waarnemers/controleurs van Walcheren wederom bedankt voor een jaar inzet ten behoeve van de Kerkuil op Walcheren.