Jaarverslag Kerkuilenwerkgroep Zeeland (Walcheren) 2015

Als je bedenkt dat de Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft uitgerekend dat er op Walcheren statistisch gezien plaats is voor 18 territoria van de Kerkuil, dan kunnen we stellen dat ook in 2015 de Kerkuil het weer goed heeft gedaan op Walcheren. In 25 van de 64 nestkasten op Walcheren is een Kerkuilenpaar begonnen met broeden. Bovendien zijn er nog roepende jongen gehoord bij het Nollepad, wat kan duiden op een bij ons onbekend broedgeval. Ter herinnering: vorig jaar werden er roepende jongen gehoord bij de toeristenkerk in Dishoek. Dit is hemelsbreed niet zo ver bij de locatie bij het Nollepad vandaan.

Naast deze zekere 25 eerste broedpogingen is er nog in zes kasten een individuele adulte vogel gesignaleerd en in drie kasten twee adulte Kerkuilen, die niet tot broeden zijn gekomen in de betreffende kast.

De resultaten van de 25 eerste legsels:

  • Twee legsels zijn mislukt. Van één legsel zijn de twee jongen dood in de kast gevonden. Bij het andere legsel was de eerste controle pas in oktober. In november is geconstateerd dat alle vijf de eieren niet meer bebroed werden. Mogelijk is hier sprake geweest van een tweede legsel. Door omstandigheden is deze vrijwel elk jaar succesvolle kast niet vroeger in het seizoen gecontroleerd.
  • Bij controle van de overige 23 kasten zijn 76 levendige jongen, vijf dode jongen en vijf eieren die nog bebroed werden op het moment van de controle geteld. Of deze vijf eieren nog levensvatbare jonge uilen hebben opgeleverd is niet bekend, omdat de betreffende twee kasten niet op een later tijdstip bezocht zijn. Er zijn zeker 61 jongen uitgevlogen, waarvan er acht geringd waren. Van 15 jongen weten we niet met zekerheid of ze zijn uitgevlogen, omdat de kasten niet rond het moment van uitvliegen bezocht zijn.

Kerkuil, Zandvoortweg, 6 okt 2008, Thomas Luiten

Uit de oude doos: Kerkuil, Zandvoortweggebied, Sint Laurens, 6 oktober 2008. Foto: Thomas Luiten.

De resultaten van de vier tweede legsels:

  • In totaal zijn er tien jongen in de kasten gezien van drie tweede legsels, waarvan er drie dood waren bij de controle. Vier jongen zijn met zekerheid uitgevlogen, waarvan er twee later dood in de buurt van de nestplaats gevonden zijn.
  • Het laatste tweede legsel bestond uit vier eieren, geconstateerd op 28 juli. In de schuur was vorig jaar een tweede kast opgehangen, omdat er voor 2016 verbouwingsplannen gepland zijn, waarbij de oude kast gaat verdwijnen. Bij controle van de oude kast bleken de drie bijna vliegvaardige jongen nog gevoerd te worden door man Kerkuil, terwijl vrouw Kerkuil al op de genoemde vier eieren in de nieuwe kast zat. Een mooie constatering! Er is niet bekend wat er van de vier eieren geworden is, omdat de kast niet bezocht is in later stadium.

Dus ook 2015 was een succesvol jaar voor de Kerkuil op Walcheren. Echter, voor de controleurs die dit klusje klaren (bedankt maar weer jongens!) is het een behoorlijk belastend karwei. Het kost veel tijd en soms moeten halsbrekende toeren worden uitgehaald. Als coördinator ben ik samen met een aantal leden van onze vogelwerkgroep aan het denken over een oplossing. Misschien is er door controles met camera op stok of het plaatsen van webcams winst te behalen. Hoe dan ook: We zoeken nog steeds enthousiaste vrijwilligers die een deel van de klus kunnen overnemen. Voor informatie of aanmelding als vrijwilliger: bel 0610078851 of mail naar http://barbaravoogt@kpnmail.nl

Barbara Voogt, coördinator Kerkuilen Walcheren