Vanwege tijdgebrek verscheen de afgelopen drie weken geen waarnemingenjournaal. Onderstaand overzicht bevat daarom de leukste waarnemingen op Walcheren van de afgelopen vier weken. Zelfs dan blijft het overzicht kort; de zomer is dan ook één van de saaiere perioden voor wat betreft schaarse en zeldzame gasten.

Leuk was een groep van zeven juveniele (pas uitgevlogen) Zomertalingen die op 8 juli in het Noordervroon zwom (TL). Solitaire vogels werden gemeld op 28 juni langs de Zandvoortweg (PW) en 16 juli in het Noordervroon (MP, PR). Op 16 juli zong een Kwartel langs de Zandvoortweg (AvG). Op 4 juli werd een adulte Zwarte Ooievaar gefotografeerd in de Beekshoekpolder bij Vrouwenpolder (Wim Karst). Er was een melding van een langsvliegend vrouwtje Grauwe Kiekendief bij Gapinge (Yolan Bosteels).

Zwarte Ooievaar, Vrouwenpolder 4 juli 2016 Wim Karst

Zwarte Ooievaar, Beekshoekpolder – Vrouwenpolder, 4 juli 2016. Foto: Wim Karst.

Half juni begon de terugtrek van Witgatjes; dagelijks waren ze te vinden in bijvoorbeeld het Zandvoortweggebied (max. 12 ex, meerdere dagen) en het Noordervroon. Op 3, 12 en 16 juli liep een Bosruiter langs de Zandvoortweg (CB, PW e.a.). Ook de eerste Goudplevieren zijn teruggekeerd; zo liepen op 14 juli 38 ex langs de Rapenburgseweg, Aagtekerke (Ton ter Heerd). Op 13 juli liep een Kleine Strandloper in het Noordervroon (CB).

Er waren tien waarnemingen van Geelpootmeeuwen, op één na allemaal bij Westkapelle. De eerste juveniel van het jaar stond op 8 juli in het Noordervroon (PW). Jaarlijks worden aan het begin van de zomer opvallende verplaatsingen waargenomen van Zwartkopmeeuwen; zo vloog op 28 juni een grote groep van 50 vogels zuidwaarts over Mariekerke (Martijn Verdoes).

Rouwkwikstaarten scharrelden op 7 en 17 juli in het Noordervroon (TL) en op 8 juli langs de zeedijk (FA) bij Westkapelle.  Een Wielewaal zong op 25 juni langs het Zilveren Schor, Arnemuiden (JB). Op 5 juli werd een overvliegende Appelvink opgemerkt in Oranjezon (MK). Kruisbekken werden gehoord of gezien bij Dishoek op 6 juli (2, AvG), 15 juli (AvG) en 16 juli (2, Clements Radeborg) en in Oranjezon op 15 juli (TL, JL).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Yolan Bosteels, Arjen van Gilst (AvG), Ton ter Heerd, Wim Karst, Johannes Luiten (JL), Thomas Luiten (TL), Marten Peene (MP), Clements Radeborg, Peter Roelse (PR), Martijn Verdoes, Pim Wolf (PW) en anderen.

_MG_1245 kopie blanco 795

Juveniele Zomertalingen, Noordervroon – Westkapelle, 8 juli 2016. Foto: Thomas Luiten.