Hieronder een overzicht van alle schaarse en zeldzame vogelsoorten in misschien wel de mooiste periode van het jaar: de eerste twee weken van mei. Vooral in de eerste week regende het goede soorten, dankzij een aantal dagen met oostenwind en hoge temperaturen

In totaal waren er acht waarnemingen van overvliegende Purperreigers, waaronder groepjes van drie ex (div.). Een overtrekkende Zwarte Ooievaar op 9 mei bij de Mortiere, Middelburg, werd netjes gefotografeerd (LZ).

Walcheren deelde in een influx van Zwarte Wouwen die zich hoofdzakelijk afspeelde tussen 7 en 10 mei. Zes vogels vlogen in de middag van 8 mei over Middelburg (waaronder een groep van vier over de Mortiere, LZ) en op 9 mei waren drie ex geruime tijd ter plaatse rondom Ter Hooge, Middelburg. Buiten deze vogels waren er van 4 t/m 10 mei nog nog 12 waarnemingen, meestal van overvliegende vogels. Visarenden op trek werden onderschept bij het Noordervroon op 7 mei (RS) en boven de Mortiere, Middelburg, op 8 en 9 mei (LZ). Op 11 mei werd een overtrekkende Grauwe Kiekendief gefotografeerd boven de Erasmuswijk, Middelburg (JW). Er waren ongeveer 15 waarnemingen van Smellekens, meestal van overvliegende vogels. Op 5 mei trokken tijdens een ochtendtrektelling vier ex langs Oranjezon (MK, JW, ES, RJ). Een 2e-kj mannetje Roodpootvalk koerste op 9 mei oostwaarts over het Noordervroon bij Westkapelle (RS, PP).

Zwarte Wouw Ter Hooge 9mei2016 PDP

Zwarte Wouw, Ter Hooge – Middelburg, 9 mei 2016. Foto: Piet de Poorter.

Zwarte Wouw Mortiere Mburg 8mei2016 Lenn vd Zande

Zwarte Wouwen, Mortiere – Middelburg, 8 mei 2016. Foto: Lenn van de Zande.

De hele perode mei verbleven 1-2 Steltkluten in het Zandvoortweggebied. In de avond van 11 mei kregen deze gezelschap van vier andere vogels (CB e.a.) die de volgende dag weer verdwenen waren. Een boven het Zandvoortweggebied rondvliegende Morinelplevier op 11 mei (AvG) werd op 12 mei teruggevonden op een akker langs de Zandvoortweg (RS). Een vrouwtje Strandplevier liep op 7 mei rond in het Zandvoortweggebied (CB, Pepijn Calle). Dit gebied bleek ook erg in trek bij Temmincks Strandlopers: van 2 t/m 15 mei werden ze er dagelijks gezien, met de hoogste aantallen op 6 en 7 mei (9), 8 mei (14), 9 mei (8) en 10 mei (10). Krombekstrandlopers kwamen aan de grond langs de Zandvoortweg op 4 mei (JS, TB) en in het Noordervroon op 9 mei (RS).

Op drie  dagen werd de Steenuil van Nieuw- en Sint Joosland gezien, alle keren in de avond (BW, DW, LZ). Twee Velduilen werden waargenomen, op 6 mei bij het Noordervroon (JW) en op 10 mei over de Westkapelse kreek (RS).

Roodkeelpieper Mburg 12mei2016 PDP

Roodkeelpieper, Zandvoortweg, 12 mei 2016. Foto: Piet de Poorter.

Zowel op 5 mei (JW, MK, RJ, ES) als op 8 mei (MK) trok een Bijeneter oostwaarts over Oranjezon. Een goede ontdekking was die van een pleisterende Roodkeelpieper in de avond van 11 mei langs de Zandvoortweg (MP). De vogel scharrelde vooral tussen de vegetatie in de meest noordelijke plassen van het gebied en werd ook de volgende morgen (12 mei) nog gezien. Roodkeelpiepers zijn de laatste decennia alleen maar zeldzamer geworden en voor sommige vogelaars was dit deze vogel nog nieuw voor de Walcherenlijst.

Paapje Noordervroon 11mei2016 CO

Paapje, Noordervroon – Westkapelle, 11 mei 2016. Foto: Corine Osté.

Beflijsters werden opgemerkt in Oranjezon op 5 mei (2, JW) en 7 mei (MP). De eerste Bosrietzanger van het jaar zong op 5 mei langs de Karnemelksebaan, Westkapelle (FA). Op meerdere plaatsen werden zingende Wielewalen gehoord en gezien, zoals in De Manteling (Oranjezon, Duinbeek, Berkenbosch), bij Dishoek/Klein-Valkenisse en in de Rammekenshoek. Op 8 mei trokken tijdens een trektelling vier vogels oostwaarts over Oranjezon (MK). Twee Europese Kanaries trokken op 6 mei naar oost over Oranjezon (MK).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Tirzah Brusse (TB), Pepijn Calle, Arjen van Gilst (AvG), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Mayro Pattikawa (MP), Piet de Poorter (PP), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponseleee (RS), Dennis van de Waart (DW), Jaco Walhout (JW), Bert Wetsteijn (BW), Lenn van de Zande (LZ) en anderen.

Koekoek Ozon 6mei2016 MK

Koekoek, Oranjezon, 6 mei 2016. Foto: Marcel Klootwijk.