Tien miljoen vogels in tienduizend uren

Voorjaarstrek bij Breskens 1981-2013

Telpost Breskens

Wie ooit in het voorjaar een zonnige dag met oostenwind heeft doorgebracht op de zeedijk bij Breskens, kan het fenomeen van de massale vogeltrek niet ontgaan zijn. De vogels zijn onderweg van hun zuidelijke overwinteringsgebieden naar de noordelijke broedgebieden. Ze worden langs de kust van Noordwest-Frankrijk en België ‘gestuwd’ en in een steeds smallere baan richting Breskens geleid. Hier steekt het merendeel de Westerschelde over. Op dit voor Noordwest-Europa unieke punt is in 1991 een ‘telpost’ ingericht, zodat de vogeltellers hier enigszins comfortabel konden zitten. Honderden vogeltellers uit binnen- en buitenland hebben hier de afgelopen 35 jaar in ruim tienduizend uren ruim tien miljoen vogels systematisch geteld en op naam gebracht.

De resultaten van dit noeste telwerk zijn samengevat in dit boek, rijk geïllustreerd met foto’s en figuren. Daarnaast wordt een blik geworpen op de kleurrijke wereld van de vogeltellers. Dit boek verschijnt ter gelegenheid van enkele ingrijpende veranderingen. De ‘oude’ telpost is verdwenen door de kustversterking en in voorjaar 2014 is een unieke nieuwe telpost in gebruik genomen. Daarnaast verandert het uitzicht ingrijpend: van eindeloos akkerland naar een uitgestrekt binnendijks getijdengebied met slikken en schorren: ‘Waterdunen’. Een nieuw tijdperk is aangebroken!

Honderden vogeltellers uit binnen- en buitenland

Pagina's

Kleurenfoto's

Grafieken

Prachtig boek

Dit boek is helaas uitverkocht en niet meer te bestellen.

 

wij-sponsoren-de-Vogelatlas-300x100